TECHNICUS 2017 – bez pucharów

dodano: Poniedziałek, 22/05/2017 15:44


10 maja na 11. Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbywały się w ramach Warszawskich Targów Książki na Stadionie PGE Narodowym podsumowano konkurs na najlepszą książkę techniczną TECHNICUS 2017

Organizatorem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Nagrody wyróżnionym wręczał wiceprezes Zarządu Głównego FSNT-NOT inż. Kamil Wójcik.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 25 pozycji z 9 wydawnictw. Organizatorzy dziękują za nadesłanie publikacji wszystkim wydawcom. Lista nadesłanych pozycji stanowi załącznik do protokołu Jury i znajduje się w załączeniu.

Jury Konkursu obradujące pod przewodnictwem prof. nadz. dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT, w składzie:
•    prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki,
•    prof. nadz. dr hab. inż. Tadeusz Pawlicki – Wydawnictwo PIMR Poznań,
•    dr Aniela Topulos – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Naukowo-Technicznych, była Dyrektor - Redaktor Naczelna Wydawnictw Naukowo-Technicznych,
•    Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki,
•    Andrzej Palacz – członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP,
•    Janusz Kowalski – FSNT-NOT, sekretarz Jury
postanowiło nie przyznawać głównej nagrody – Pucharu Naczelnej Organizacji Technicznej. Decyzja o nie przyznaniu głównej nagrody jest potwierdzeniem upadku książki technicznej.
Jury postanowiło przyznać równorzędne wyróżnienia TECHNICUS za publikacje techniczne trzem spośród nadesłanych pozycji:

1.    „Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej” - praca zbiorowa  -  tomy II  i  III
Wydawca:  Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Dyplom odebrali wspólnie wiceprezes SEP Mieczysław Żurawski i dyrektor SOSiW SEP Jerzy Szczurowski

2.    „Kształcenie inżynierów” - Autor   Andrzej  Samek
Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dyplom odebrała pani Paulina Sonik z Wydawnictwa AGH

3.    „Kolorowy świat struktury materiałów” - Autorzy:   Łukasz Boroń,  Janina M. Radzikowska,  Natalia Sobczak  i  Adam Tchórz
Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
Wręczenie dyplomu odbędzie się w późniejszym terminie

dodano: Poniedziałek, 22/05/2017 15:44 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 22/05/2017 16:07


Galeria