Jubileuszowy, XXX konkurs Numerus Primus

dodano: Poniedziałek, 29/05/2017 12:09


27 maja br. Towarzystwo Kultury Technicznej (TKT) podsumowało w Warszawskim Domu Technika NOT jubileuszową, 30-tą edycję konkursu Numerus Primus inter Pares.

Celem tego konkursu jest wyłonienie najlepszego numeru czasopisma w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.

Na jubileuszową edycję wybrane przez siebie numery przysłały 23 redakcje.
Jury Konkursu pracujące pod przewodnictwem  prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza w składzie: mgr inż. Marek Bielski, mgr Andrzej Bieniak, mgr Ewa Królicka i sekretarz mgr Janusz Kowalski, wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską czasopism.
Po wnikliwej ocenie nadesłanych na konkurs czasopism Jury postanowiło przyznać:

Tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares w kategorii czasopism popularyzujących naukę i technikę - czasopismu DRWAL, nr 3/2016, Oficyna Wydawnicza OIKOS.  
W imieniu redakcji nagrodę odebrała redaktor Urszula Zubert  

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał biuletyn informacyjno-naukowy SPEKTRUM, nr 3-4/2016, wydawca Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Wyróżnienie odebrali wspólnie redaktor naczelna Iwona Gajdowa oraz dyrektor COSiW SEP Jerzy Szczurowski

W kategorii czasopism specjalistycznych tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares – przyznano czasopismu INSTAL, nr 9/2016, wydawca Ośrodek Informacji Technika Instalacyjna w budownictwie
Nagrodę odebrali redaktor naczelny Janusz Wróblewski i redaktor Jolanta Sobieraj.

Wyróżnienie w tej kategorii Jury przyznało miesięcznikowi PRZEGLĄD GEODEZYJNY, nr 12/2016, wydawnictwo SIGMA-NOT.
Dyplom odebrała sekretarz redakcji pisma redaktor Joanna Krzyszkowska

Nagrody laureatom konkursu wręczali wspólnie prezes FSNT-NOT i zarazem prezes Towarzystwa Kultury Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny i prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, wiceprezes TKT, przewodniczący Jury Konkursu.

dodano: Poniedziałek, 29/05/2017 12:09 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 29/05/2017 12:53


Pliki do pobrania

Numerus protokol 2017.doc 44 KB POBIERZ

Galeria