XIV FORUM INŻYNIERSKIE

dodano: Piątek, 09/06/2017 10:14


Od 2003 r. FSNT-NOT organizuje w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich pn. "Innowacje-Technologie-Maszyny" obrady Forum Inżynierskiego. Tematyka Forum była zmienna i dotyczyła innowacji w różnych dziedzinach techniki w ważnych dla polskiej gospodarki sektorach lub branżach.

Zgodnie z tą kilkunastoletnią już tradycją, 6 czerwca 2017 r. odbyło się XIV Forum Inżynierskie pod hasłem Reindustrializacja – wyzwaniem dla polskich inżynierów i przedsiębiorców.

Forum miało charakter otwartej debaty, która zgromadziła ok. 200 uczestników. Uczestniczyli w nim członkowie stowarzyszeń skupionych w FSNT-NOT, przedsiębiorcy i menadżerowie polskich firm przemysłowych oraz przedstawiciele jednostek naukowych.

Organizatorami Forum, obok FSNT-NOT były Krajowa Izba Gospodarcza i Międzynarodowe Targi Poznańskie, a jego partnerami: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT-NOT Poznań, Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz 6 firm przemysłowych.

Obrady Forum otworzyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Następnie życzenia owocnych obrad, ciesząc się z powrotu Forum Poznania po rocznej przerwie z uwagi na ubiegłoroczny XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich we Wrocławiu, przekazał prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa. Życzenia w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej przekazał też Jerzy Bujok, z-ca Dyrektora Generalnego KIG.

Po części oficjalnej przystąpiono do sesji panelowych. Jako pierwszy wystąpił dr inż. Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej KIG. Następnym mówcą był prof. dr hab. inż. Józef Suchy, wiceprezes FSNT-NOT, przewodniczący Komitetu ds. FEANI.

Obrady Forum przebiegły wokół kilku osi tematycznych. Pierwszy panel nosił tytuł Nowoczesny przemysł taboru kolejowego w Polsce. Swoje firmy zaprezentowali w nim: Łukasz Będziński - PESA S.A.; Hubert Stępniewicz - H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.; Maciej Górowski - NEWAG S.A.; Maciej Miłosz - EKK-Wagon Sp. z o.o. oraz Włodzimierz Stawecki i Jarosław Czerwiński z Instytutu Pojazdów Szynowych w Poznaniu.

Drugi panel pn. Reindustrializacja w polskiej chemii - Innowacyjne technologie i produkty, odbył się z udziałem: Marka Rościszewskiego - SYNTHOS S.A.; Adama Nawrockiego - Adob Sp. z o.o.; Jerzego Klimczaka - MADONIS Sp. z o.o. oraz Cezarego Możeńskiego z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Ważnym punktem obrad tegorocznego Forum był panel pn. Źródła i formy wsparcia procesów reindustrializacji polskiego przemysłu, w którym wystąpili: naczelnik Łukasz Małecki - przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju oraz dr inż. Zygmunt Krasiński – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego i dr Tomasz Kośmider – prezes Fundacji Partners Technology.

Pełna sala obrad XIV Forum Inżynierskiego świadczyła o zainteresowaniu jego tematyką.

dodano: Piątek, 09/06/2017 10:14 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 09/06/2017 10:38


Galeria