IWIS 2017

dodano: Poniedziałek, 09/10/2017 13:17


Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show) to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje.

Na tegorocznej wystawie, którą otworzono 9 października 2017 r. w auli głównej Politechniki Warszawskiej biorą udział wynalazcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Czech, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Thailandii, Tajwanu oraz oczywiście z Polski. W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy prezentujący swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. Wśród nich laureaci konkursu Młody Innowator organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i średnich przez FSNT-NOT.

Podstawowymi celami wystawy IWIS są:
•    zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań
•    umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami
•    zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki
•    kreowanie innowacyjnych postaw wśród dzieci i młodzieży.
Aktualności
I Forum DIALOG Nauka Przemysł
Wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej. Konsorcjum wiodących polskich ośrodków naukowych tj.: Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnik: Częstochowskiej i Warszawskiej, podjęło decyzję o wspólnym stworzeniu ponadregionalnej platformy kooperacji w celu zwiększenia poprawy i efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy, poprzez realizację projektu pn.: „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł” realizowanego w ramach programu Dialog finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z priorytetowych realizowanych w ramach projektu jest Forum Dialogu Nauka – Przemysł, które poprzedziło otwarcie wystawy.

W obradach Forum oraz uroczystości otwarcia wystawy IWIS 2017 uczestniczyli wiceprezesi FSNT-NOT prof. Stefan Góralczyk,  Kamil Wójcik oraz Michał Szota - zarazem prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które jest głównym organizatorem wystawy.

W otwarciu wystawy IWIS wziął również udział Alireza Rastegar, Prezydent IFIA (International Federation of Inventors Associations), który odwiedził i zainteresował się pracami Młodych Innowatorów (patrz zdjęcia w galerii).

Więcej o IWIS na stronie http://iwis.polskiewynalazki.pl

dodano: Poniedziałek, 09/10/2017 13:17 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 23/10/2017 11:47


Galeria