ELEKTROMOBILNOŚĆ - NOWA ERA W TRANSPORCIE I ENERGETYCE - WYZWANIA DLA PRZEMYSŁU I NAUKI POLSKIEJ

dodano: Piątek, 20/10/2017 14:41


Konferencja „ELEKTROMOBILNOŚĆ - NOWA ERA W TRANSPORCIE I ENERGETYCE - WYZWANIA DLA PRZEMYSŁU I NAUKI POLSKIEJ" Informacje na temat warunków udziału w Konferencji oraz karty zgłoszenia są dostępne w Biurze ZG FSNT-NOT - tel. (22) 336-12-70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl

Szanowni Państwo

konferencja odbędzie się  25 stycznia 2018 r.

Celem Konferencji jest prezentacja aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie implementacji na rynku polskim elektromobilności, a przede wszystkim pojazdów elektrycznych, systemów ładowania, zarządzania energią, w tym perspektywicznym sektorze gospodarki. W dwóch panelach dyskusyjnych podczas debaty uczestnicy będą dyskutowali na temat potencjału polskiego przemysłu w odniesieniu do wytwarzania i eksploatacji pojazdów elektrycznych i związanej z tym infrastruktury. Drugim ważnym tematem będą wyzwania, stojące przed sektorem energetyki w zakresie dostarczania, zarządzania i dystrybucji energii elektrycznej dla transportu elektrycznego.


Ramowy program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Pojazdy elektryczne dla transportu zbiorowego
  • elektryczne samochody osobowe, dostawcze i przemysłowe
  • Elektryczne samochody osobowe
  • Podaż i popyt na energię w dobie rozwoju elektromobilności
  • Zarządzanie systemem energetycznym
  • Wyzwania dla sieci elektroenergetycznej i zadania dla operatorów?
  • Czy jest szansa na rozwój OZE?
  • Magazynowanie energii
  • Inteligentne systemy ładowania pojazdów


Patronat honorowy


Informacje na temat warunków udziału w Konferencji oraz są dostępne w Biurze ZG FSNT-NOT -
tel. (22) 336-12-70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Partnerzy:

Sponsorzy:



dodano: Piątek, 20/10/2017 14:41 przez: Anna Kowalska
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 22/01/2018 18:39


Galeria