VII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

dodano: Wtorek, 24/10/2017 14:02


W dniach od 18 do 20 października br., pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”, odbyły się VII Warszawskie Dni Techniki. Ich zadaniem jest zainteresowanie uczestników nowoczesną i innowacyjną techniką podejmowaną przez środowiska naukowe i gospodarcze stolicy.

Tematyką tegorocznych Dni była technika kosmiczna, cyberprzestrzeń, drony i motoparalotnie. VII Dni Patronatem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Inicjatywa zrodziła się w 2010 r. w Warszawskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Z uwagi na przeszłość miasta niezbędna jest promocja osiągnięć warszawskiego przemysłu, firm i instytucji obsługujących techniczną infrastrukturę miasta, warszawskich uczelni technicznych oraz instytutów badawczych i naukowych. Inicjatywa wychodzi naprzeciw potrzebie preorientacji zawodowej i edukacji technicznej, związanej z koniecznością przygotowania kadr dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miasta i funkcjonujących w nim podmiotów gospodarczych oraz naukowych. Uznano, że cele te można zrealizować przez zapoznanie przede wszystkim młodych mieszkańców miasta z techniką oraz zajmującymi się techniką ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi. Niebagatelnym celem było także podniesienie prestiżu techników i inżynierów. Sformułowane wówczas cele tej inicjatywy pozostają nadal aktualne do dziś.

Głównym, ale nie jedynym adresatem Dni jest młodzież - uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. W wydarzeniu biorą także udział członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym wielu seniorów ruchu inżynierskiego, dla których kontakt z młodzieżą jest ważnym atutem Dni.

Od początku inicjatywa zyskała wsparcie stołecznych uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Wsparcia udzieliły instytuty naukowo-badawcze z Warszawy. Czynnie w organizację Warszawskich Dni Techniki włączyło się szereg firm i zakładów działających w stolicy. Były i są to firmy z różnego obszaru gospodarczego, reprezentujące przemysł obronny, lotniczy, kosmiczny, hutniczy, motoryzacyjny, ale także firmy działające na rzecz miasta, jak np. metro. Do inicjatywy zrodzonej w SIMP, stowarzyszeniu ruchu społecznego techników i inżynierów, włączyły się władze FSNT-NOT. Warto też podkreślić, że organizatorami i gospodarzami wycieczek oraz spotkań w instytutach, uczelniach i zakładach, które gościły uczestników Dni byli działający tam charytatywnie członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Dni rozpoczęła sesja inauguracyjna w Warszawskim Domu Technika NOT. Otworzył ją prezes OW SIMP dr inż. Dariusz Raczkowski. Przewodniczący Komitetu Honorowego Dni, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wygłosił wykład inauguracyjny. Następnie list gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego z życzeniami i gratulacjami przekazał organizatorom Dyrektor Urzędu Krzysztof Mączewski. Życzenia udanej imprezy przekazała w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty Magdalena Cichostępska, a w imieniu władz miasta Warszawy dyr. Mieczysława Nowotniak z Biura Edukacji. Na zakończenie części oficjalnej sesji inauguracyjnej, głos zabrała prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Po części oficjalnej sesji inauguracyjnej rozpoczęły się wykłady i prezentacje tematyczne. O „Melowskich skrzydłach nad Antarktydą" mówił w ciekawym wykładzie prof. Mirosław Rodzewicz z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa PW. Następnie „Jak ugryźć Kosmos ?” – na to pytanie odpowiedzi udzielił dr hab. inż. Jan Kindracki również z MEiL PW. Natomiast Mistrz Świata i 4-krotny Mistrz Polski Marcin Krakowiak z Motoparalotniowej Kadry Narodowej przedstawił uczestnikom sesji inauguracyjnej swój „sposób na latanie”.

W kolejnych dniach wydarzenia uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aplikacjami techniki w warszawskich uczelniach i instytutach naukowo-badawczych, a także w zakładach przemysłowych. Uczestnicy Dni odwiedzili pracownie i laboratoria Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Lotnictwa, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Przemysłowego Centrum Optoelektroniki S.A., Huty ArcelorMittal w Warszawie oraz poznali zaplecze metra na Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach.dodano: Wtorek, 24/10/2017 14:02 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 24/10/2017 14:34


Galeria