II KONFERENCJA IBOA

dodano: Środa, 22/11/2017 15:27


16 – 17 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i przedstawienie praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, stosowane metody projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych uwzględniające wymagania bezpieczeństwa; kierunki rozwoju technologii bezpiecznych obiektów antropogenicznych; metody technicznej diagnostyki takich obiektów stosowane w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zagadnienia bezpieczeństwa w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji, a także ekonomiczne aspekty inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W inauguracji konferencji wziął udział podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza oraz doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Paweł Rochala. Obecni byli także wiceprezes ZG FSNT-NOT Kamil Wójcik i sekretarz generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki.

W konferencji uczestniczyło ok. 250 osób reprezentujących uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze w kraju i za granicą, podmioty gospodarcze oraz przedstawiciele służb  mundurowych: policja, wojsko, służby więzienne i straż graniczna, zainteresowane problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.              
Adres gratulacyjny do uczestników i organizatorów Konferencji skierowali m.in. Wicepremier – Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży prof. Roman Engler, Rektor Uniwersytetu Technologicznego w Brześciu prof. S. Semioniuk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Białostockiej prof. Michał Bołtryk, Dyrektor Generalny Global Compact Poland Kamil Wyszkowski oraz Dyrektor ds. komunikacji Grupy Lotos S.A. Anna Lutek.

Organizatorem konferencji był Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Konferencji przewodniczył wiceprezes ds. naukowych Oddziału Warszawskiego SIMP dr inż. Adam Baryłka. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej.

Więcej o konferencji na stronie: www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl

dodano: Środa, 22/11/2017 15:27 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 22/11/2017 15:29