JUBILEUSZ 90-LECIA SITPCHEM

dodano: Środa, 29/11/2017 10:45


27 listopada 2017 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego obchodziło swoje 90-lecie. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT.

Komitet Honorowy Jubileuszu 90-lecia SITPChem zaszczycili swoją obecnością: Jarosław GOWIN, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; prof. dr hab. Janusz JURCZAK, Członek Rzeczywisty PAN; prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOLGA, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN; prof. dr hab. inż. Maciej CHOROWSKI, Dyrektor Narodowego centrum Badań i Rozwoju; prof. dr hab. inż. Jerzy BŁAŻEJOWSKI, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego; dr Alicja ADAMCZAK, prezes Urzędu Patentowego RP; dr inż. Tomasz ZIELIŃSKI, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; dr Wojciech WARDACKI, Prezes Grupy Azoty SA; mgr Krystian PATER, Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN SA; mgr Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY, Prezes FSNT-NOT; mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI, Sekretarz Generalny SITPChem; mgr inż. Adam MAZUR, Prezes SITPChem w latach 1982-1990.

Uroczystość Jubileuszu 90-lecia SITPChem skupiła prawie 200 osób. Wzięli w niej przedstawiciele Grupy Azoty – Głównego Partnera Jubileuszu 90-lecia SITPChem: dr Wojciech Wardacki - Prezes Grupa Azoty SA; Artur Kopeć - Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty SA; Maria Więcek - Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.; Tomasz Panas - Wiceprezes Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.; Paweł Mortas - Prezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA; Jacek Janiszek - Prezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA. Przybyły również dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego RP; Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT; Andrzej Kusyk - Prezes Wydawnictwa SIGMA NOT; Agnieszka Rolecka - Prezes PROZAP Sp.z o.o.; Jerzy Klimczak - Prezes Madonis Sp.zo.o.

Gośćmi uroczystości było wielu przedstawicieli firm chemicznych, m. in.:  Grzegorz Czul - Prezes Zarządu FLUOR SA; Adam Grzeszczuk - Prezes Spółki BMP SP z .o.; Włodzisław Ćwiąkalski - Prezes EMIPRO Sp.zo.o.; Igor Korczagin - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w PCC Rokita; Radosław Adamek - Prezes Zarządu ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o.; Tomasz Zieliński - Prezes Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz przedstawicieli jednostek badawczych: Paweł Bielski - Dyrektor Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego; Andrzej Krueger - Dyrektor Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”; Krzysztof Bajdor - Dyrektor Instytut Przemysłu Organicznego, a także prof. Janusz Zieliński - Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku; prof. Janusz Jurczak - Przewodniczący Komitetu Chemii PAN; prof. Jerzy Błażejewski - Prezes PTChem oraz prof. Janusz Ryczkowski.
Z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przybyli: Jerzy Gumiński - Prezes Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych, a także od zawsze związani z SITPChem: Czesław Bugaj - członek Honorowy oraz Jerzy Majchrzak i Konrad Jaskóła.

Na uroczystości gościliśmy także rodzinę Członka Honorowego, zmarłego w sierpniu br., kol. Jerzego Paprockiego, panią Joannę Paprocką-Gajek - córkę i syna - pana Piotra Paprockiego, którzy odebrali przyznany przez FSNT-NOT Medal im. prof. Feliksa Kucharzewskiego – nadawany wybitnym autorom i redaktorom za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego.

Oczywiście obecni byli także Członkowie Honorowi i Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia z całej Polski.
Po wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia i powitaniu zebranych jubileuszowy wykład pt. „SITPChem – 90 lat misji w służbie środowiska inżynierskiego i gospodarki narodowej” wygłosił prezes prof. J. Kijeński. Przybliżył genezę powstania i historię stowarzyszania się inżynierów. Przypomniał pierwsze, najważniejsze cele statutowe Stowarzyszenia, wciąż aktualne i opisujące aktywność inżynierską na przestrzeni prawie stulecia.

Po nim wystąpił prezes Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki, który mówił o 90 latach przemysłu nawozowego w Polsce. Gratulował pięknej historii SITPChem, którą nade wszystko tworzyli - i tak jest nadal – ludzie. Przywołał nazwiska Profesora Ignacego Mościckiego –  twórcę przemysłu nawozowego w Polsce i Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, który najbardziej przyczynił się do jego rozwoju.  Ten rozwój tworzyli ludzie, ale mogli to czynić tylko w sprzyjającym rozwojowi otoczeniu, nie tylko przemysłowym i gospodarczym, ale także społecznym. W budowie Fabryki Zawiązków Azotowych skupiły się wszystkie te elementy, lokalna społeczność i władze robiły wszystko, aby to właśnie w Mościcach powstała wielka fabryka chemiczna. Sprzyjały tej budowie także wizjonerskie spojrzenia jej twórców i fachowość ludzi. Dzisiaj przemysł nawozowy śmiało rozwija się, widać efekty przyjętych strategii rozwoju i realizowanych przedsięwzięć.
Prezes Wojciech Wardacki zwrócił uwagę na niezbędne wspólne działania Grupy Azoty SA, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – dla przełamania niekorzystnych warunków otoczenia branży: prawnego, administracyjnego i środowiskowego. Z defensywy powinniśmy przejść do ofensywnych działań w tym zakresie. Są już pewne symptomy zmian w prezentowaniu naszego przemysłu w mediach, na łamach prasy. Również instytucje państwowe takie działania podejmują. Ale to nie wystarcza. Musimy wspólnie zabiegać o podejmowanie działań prawnych i administracyjnych prowadzących do jednakowych dla wszystkich podmiotów zasad konkurencji, aby sprzedawać nawozy na tych samych warunkach. Prezes Wojciech Wardacki gratulując Stowarzyszeniu pięknego Jubileuszu, przypomniał, że wspólnie świętujemy Jubileusz 90-lecia  – Stowarzyszenia i Grupy Azoty.

Gratulacje dla Stowarzyszenia napłynęły z wielu firm i instytucji. Ewa Mańkierwicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT, życzyła Stowarzyszeniu kolejnych osiągnięć na rzecz ruchu inżynierskiego, rozwoju przemysłu chemicznego oraz polskiej myśli technicznej.

Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP przekazała wyrazy szacunku i uznania za działalność badawczo-rozwojową Stowarzyszenia, kreowanie postaw innowacyjnych i twórczych w środowiskach gospodarczych i naukowych oraz w społeczeństwie, a także osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Dr Tomasz Zieliński, Prezes PIPC, przekazał wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich członków SITPChem – za odniesione w 90-letnie historii osiągnięcia. Działalność SITPChem,  nakierowana na upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i wspierająca rozwój Przemysłu Chemicznego oraz znaczenie społeczne i gospodarcze kadry inżynieryjno-technicznej jest niezwykle istotnym elementem na drodze do rozwoju Przemysłu Chemicznego. Państwa starania i inicjatywy adresowane do przemysłu i środowiska chemików służą przede wszystkim przemysłowi chemicznemu i nauce oraz utrwalaniu dobrego wizerunku polskiej chemii w społeczeństwie.

Na zakończenie uroczystości zasłużonym członkom SITPChem oraz firmom wręczono odznaczenia i medale.
Uroczystość zakończył kwadrans muzyczny w wykonaniu skrzypaczki Aleksandry Maciejewskiej i jubileuszowy tort.
Obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem wsparła Grupa Azoty SA – Główny Partner uroczystości, a także SYNTHOS SA; Główny Instytut Górnictwa; FLUOR SA; Instytut Metali Nieżelaznych; EmiPro i BMP. Patronat Medialny nad Jubileuszem objęły miesięczniki Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją.

Jubileuszowi 90-lecia Stowarzyszenia towarzyszyło okolicznościowe wydawnictwo, które otwiera tekst prof. Jacka Kijeńskiego „W pogoni za uciekającym horyzontem - Refleksja na Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego”.

.

dodano: Środa, 29/11/2017 10:45 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 29/11/2017 10:51


Galeria