SUKCES POTWIERDZONY

dodano: Poniedziałek, 11/12/2017 15:30


7 grudnia w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano 17. edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową oraz XI Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK – ABSOLWENT.

Celem obu konkursów jest promowanie najlepszych studentów i uczniów oraz uczelni i szkół w środowisku akademickim oraz w społeczeństwie.
W uroczystości wzięła udział pani Renata Janik - doradca wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, która przekazała laureatom pisma gratulacyjne pana premiera Jarosława Gowina.

Obecni byli promotorzy prac dyplomowych, nauczyciele i wychowawcy szkół technicznych, członkowie Komisji Konkursowych SIMP oraz prezesi Oddziałów SIMP. Gości przywitał i nagrody wręczał wraz z przewodniczącymi Jury, prezes SIMP dr inż. Piotr Janicki.

Na Konkurs na pracę dyplomową napłynęło 39 prac z kilkunastu uczelni technicznych. Jury pracujące pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jana Pilarczyka zdecydowało o przyznaniu jednego pierwszego miejsca.

I lokatę zdobył Michał Wilczek z Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, za pracę „Design of a modular apparatus for the production of nitric acid”, której promotorem jest dr inż. Mariusz Stegliński.

Jury przyznało też  6 lokat drugich, 5 lokat trzecich i 2 wyróżnienia.
Laureatami II lokaty zostali:

 • Michał Kucewicz z Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej za pracę „Symulacje numeryczne elementów wykonanych w technologii druku 3D pod kątem energochłonności”. Promotor: dr inż. Paweł Baranowski    
 • Katarzyna Łabęda Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za pracę „Konstrukcja urządzenia myjąco-suszącego zawory silnika ciężarowego w linii produkcyjnej”. Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Staniek
 • Martyna Machtyl również z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za pracę „Zarządzanie magazynem na wybranym przykładzie.” Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Żurek
 • Agnieszka Ostrowska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej za pracę „Ocena jakości elektrod zasadowych w procesie produkcyjnym poprzez korelację między zawartością wodoru w stopiwie i wilgotnością otuliny.” Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski    
 • Anna Sokołowska z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej za pracę „Analiza wybranej postaci odkształcenia spawalniczego występującego w sekcjach płaskich konstrukcji kadłuba statku morskiego.” Promotor: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel    
 • Artur Łach również z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej za pracę „Analiza zachowania kompozytowej obudowy anteny satelity kosmicznej w typowych warunkach eksploatacyjnych.” Promotor: dr hab. inż. Andrzej Katunin.

Do konkursu  TECHNIK - ABSOLWENT  zgłoszono w sumie 116 kandydatur. Jury tego Konkursu, pracujące pod kierunkiem mgr inż.  Stanisława Królikowskiego przyznało tytuły:
 • Technik Elektronik - Pawłowi Grzegorzowi Długoszowi, z Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Tu trzeba koniecznie dodać, że P. Długosz jest dwukrotnym laureatem Olimpiady Wiedzy Technicznej. W XLIII OWT uzyskał I lokatę zdobywając 100 na 100 punktów możliwych do zdobycia !
 • zdobywca tytułu Technik – Mechatronik Bartosz Mirosław Hyla z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia  w Nowym Sączu jest także laureatem Olimpiady Wiedzy Technicznej.
 • Również laureatem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest zdobywca tytułu Technik – Elektryk  Jakub Jerzy Burzyński z Zespołu Szkół Nr 2  im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach
 • Tytuł Technik Mechanik zdobył Wojciech Brzeski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.
 • Tytuł Technik Pojazdów Samochodowych otrzymał Radosław Burek z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu.
 • Natomiast tytuł Technik Informatyk zdobył Michał Bolesław Ciborowski z Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie.

Współorganizatorem obu Konkursów jest portal karieradlainzyniera.pl.
Patronami medialnymi redakcje czasopism „Mechnik” i „Przegląd Spawalnictwa”


dodano: Poniedziałek, 11/12/2017 15:30 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 11/12/2017 15:45


Galeria