PRZEKAZANIE ZBIORÓW MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU NOT

dodano: Czwartek, 04/01/2018 14:00


Przekazanie zbiorów Muzeum Techniki I Przemysłu NOT.

22 grudnia 2017 r. w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, uroczyście podpisano umowę, na mocy której Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) przekazała Narodowemu Muzeum Techniki (NMT) większość zbiorów likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (MTiP).

Zbiory te obejmują m.in.: maszynę szyfrującą Enigma, lotnię Lilienthala z 1894 r., machinę rachunkową Abrahama Staffel'a, reprezentacyjną kolekcję polskich jednośladów wraz z przedwojennymi motocyklami „Sokół” czy komputery inż. Jacka Karpińskiego, takie jak AKAT i K-202). FSNT-NOT odsprzedało wyposażenie tego Muzeum wraz ze zbiorami bibliotecznymi i archiwum dotyczącym różnych dziedzin techniki, zawierającym zarówno dokumentację fotograficzną, jak i plany konstrukcyjne wielu maszyn i urządzeń.

Przekazanie zbiorów umożliwi NMT podjęcie działań przygotowujących otwarcie Muzeum dla publiczności. Podpisanie tej umowy było możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu 21 grudnia 2017 r. między Narodowym Muzeum Techniki, Miastem Stołecznym Warszawą, spółką Pałac Kultury i Nauki oraz FSNT-NOT. Oznacza to również uregulowanie zadłużenia likwidowanej placówki, powstałego w wyniku braku finansowania budżetowego Muzeum w latach 2016 i 2017. 

Narodowe Muzeum Techniki staje się pełnoprawnym kontynuatorem misji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, a także działającego przed II wojną światową Muzeum Techniki i Przemysłu.

NMT przejmuje zbiory przedstawiające myśl techniczną polskich inżynierów i techników na tle rozwoju światowej techniki oraz ukazujące cywilizacyjny dorobek twórców techniki. Przyczyni się to do edukacji technicznej i podnoszenia poziomu kultury technicznej społeczeństwa, a szczególnie młodego pokolenia, na czym środowisku zrzeszonemu w FSNT-NOT bardzo zależy.

Społeczność techniczna od 2006 r. podejmowała działania mające na celu uczynienie z Muzeum Techniki NOT placówki państwowej, mającej zagwarantowane stałe finansowanie, co pozwoliłoby na rozwój Muzeum i uczynienie zeń nowoczesnej instytucji kultury na miarę dokonań polskiego środowiska technicznego.

Podpisanie umowy - fot. Danuta Matloch (MKiDN

dodano: Czwartek, 04/01/2018 14:00 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 04/01/2018 14:05


Galeria