ZŁOTY KŁOS 2017

dodano: Piątek, 19/01/2018 14:53


16 stycznia br. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa uroczyście podsumowało w Warszawskim Domu Technika NOT coroczny konkurs „Złoty Kłos 2017”. Patronat nad „Złotym Kłosem” sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie poprowadziła Jolanta Zienkiewicz z Oddziału SITR w Koszalinie. Przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, laureatów konkursu, członków i przyjaciół Stowarzyszenia powitał Prezes SITR Tadeusz Płoszaj.

List z gratulacjami dla laureatów i organizatorów konkursu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela przekazała  Mirosława Jaroszewicz-Łojewska – Dyrektor Generalny MRiRW.

W uroczystości wzięli też udział: Jean-Louis Buer - Radca Rolny Ambasady Francji, Arkadiusz Szymoniuk - Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Cezary Nobis - Dyrektor Biura Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Janusz Zaniewski - z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krzysztof Karpa - Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze, Jacek Węsierski - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT oraz Wojciech Ratyński  i Jerzy Nasiadko - Prezesi Honorowi SITR.

Kapituła Złotego Kłosa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznała 14 nagród. Statuetki „Złoty Kłos 2017” otrzymali indywidualnie:
1. Stanisław Paterek - za działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego,
2. Andrzej Sarnowski - za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa,
3. Kazimierz Pyziak - za integrację środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego,
4. Józef Chlebowski - za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu,
5. Stanisław Błasik- za działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz integracji z UE,
6. Józef Waleczek- za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu,
7. Jan Grycko - za działalność integracyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa,
8. Andrzej Chodkowski - za działania edukacyjne w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju rolnictwa,
9. Mirosława Konicka - za działania edukacyjne w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju rolnictwa,
10. Magdalena Borowiec-Wieczorek - za działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz integracji z UE.

Kapituła pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadała także Statuetki Złotego Kłosa czterem instytucjom:

  • Przedsiębiorstwu Handlowemu Krzysztof Holeksa - za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa,
  • AGROEKSPERT Agnieszka i Jarosław Kaczyńscy - za działalność edukacyjną i integracyjną środowiska rolniczego,
  • Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu - za integrację środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego,
  • Ośrodkowi Hodowli Zarodowej „GŁOGÓWEK” Sp. z o. o. - za działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej.
Organizatorzy pogratulowali laureatom z satysfakcją podkreślając, że po raz kolejny mogli gościć na uroczystości osoby zaangażowane w pracę zawodową i społeczną na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wyrazili też przekonanie, że jeszcze przez wiele lat będą one wspierały Stowarzyszenie swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą.
Podziękowali też wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji uroczystości nadania Statuetek Złoty Kłos.

Na zakończenie odbyło się koleżeńskie spotkanie laureatów, zaproszonych gości z organizatorami i członkami Stowarzyszenia SITR.


dodano: Piątek, 19/01/2018 14:53 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 19/01/2018 14:58


Galeria