KONFERENCJA NT. ELEKTROMOBILNOŚCI

dodano: Piątek, 26/01/2018 15:16


25 stycznia 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja pt. ,,ELEKTROMOBILNOŚĆ - nowa era w transporcie i energetyce - wyzwania dla przemysłu i nauki polskiej".

Jej celem była prezentacja aspektów technicznych i prawnych w zakresie wprowadzenia w Polsce elektromobilności. To między innymi pojazdy elektryczne, systemy ładowania oraz zarządzania energią. Dyskutowano na temat potencjału polskiego przemysłu w odniesieniu do wytwarzania i eksploatacji pojazdów elektrycznych i związanej z tym infrastruktury, a także wyzwań przed sektorem energetyki w zakresie dostarczania, zarządzania i dystrybucji energii elektrycznej dla transportu elektrycznego.

Konferencję otworzył Ryszard Marcińczak - przewodniczący Komitetu N-T Gospodarki Energetycznej NOT. Powitał obecnych i poprosił o zabranie głosu organizatorów: Ewę Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT i Piotra Szymczaka – Prezesa SEP.

Następnie wystąpiła Alicja Pawłowska – Kierownik Programu E-samochód w Ministerstwie Energii i Robert Dzierzgwa -  Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rozwoju.

Referat wprowadzający pt. „Elektromobilność - szanse i zagrożenia dla polskiego przemysłu” wygłosił  dr inż. Radosław Figura z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, członek Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP.

Kolejnymi mówcami byli: Jędrzej Dąbrowski –  Ele-DriveCo – „Pojazdy elektryczne w służbie polskich przedsiębiorstw”, Zbigniew Nosal – Prezes Zarządu PKM w Jaworznie – „Dlaczego miasto Jaworzno postawiło na tabor elektryczny – czy wpływ na to miał przemysł energetyczny?”, Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu MZA w Warszawie – „Doświadczenia Spółki w redukcji niskiej emisji – oczekiwania w zakresie unifikacji elementów złącznych (gniazd/wtyczek) do ładowania baterii”.

Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja panelowa nt. „Polski  przemysł motoryzacyjny na drodze do mobilności”, której moderatorem był dr inż. Radosław Figura, a panelistami: dr inż. Andrzej Muszyński - ElectroMobility Poland S.A., Tomasz Detka - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Prezes MOTORTEST - Dealer Hyundai, Małgorzata Haller, Dyrektor ds. rozwoju Warszawskiej Izby Gospodarczej, Robert Karwacki, Z-ca dyr. MZK Zielona Góra - Radosław Gutowski z Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP.
Główne tezy tej dyskusji to zapotrzebowanie w Polsce (podaż i popyt) na transport z zastosowaniem napędu elektrycznego, charakterystyka transportu zbiorowego po przejściu w pełni na napęd elektryczny, korzyści z przejścia transportu przemysłowego i pojazdów dostawczych na napęd elektryczny, korzyści ekonomiczne i użytkowe dla użytkowników samochodów osobowych po przejściu z samochodu napędzanego silnikiem spalinowym na samochód elektryczny, przykłady wprowadzenia transportu z zastosowaniem napędu elektrycznego oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jakie czynniki będą przemawiać za tym, aby trolejbusy i tramwaje zasilane tylko z sieci trakcyjnej mogły przejść ewentualnie na równoczesne zasilanie z sieci i ze źródeł stałych energii, zamontowanych w tych pojazdach.

Drugą część konferencji rozpoczął referat dr hab. inż. Piotra Biczela  z Politechniki Warszawskiej oraz członka Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP pt. „Elektromobilność jako główny impuls do rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego”. W tym bloku tematycznym wystąpili także prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik z Politechniki Częstochowskiej – „Systemy magazynowania energii”,  Marek Sutkowski z Horus-Energia – „Nowoczesne systemy ładowania” i  Łukasz Sosnowski – innogy Stoen Operator nt. „Zasobniki energii w sieci OSD”.

Konferencję zakończył drugi panel moderowany przez dr hab. inż. Piotra Biczela, w którym wystąpili
doc. dr inż. Wiesław Brociek, Członek Zarządu OW SEP, prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej, Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Waldemar Olczak z Komitetu Elektromobilności SEP, dr inż. Wojciech Burdecki - Prezes BX WBURDECKI, dr Adam Olszewski - Dyrektor Energy Storage Management oraz dr Jerzy Nadolski -  Prezes Almides.
Główne tezy tego panelu dotyczyły zagadnień wykorzystania źródeł energii odnawialnej (OZE) do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych, wpływu rozwoju elektromobilności na pracę, zarządzanie i eksploatację krajowego systemu elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnych oraz roli magazynów energii.

Konferencję podsumował Ryszard Marcińczak - przewodniczący Komitetu N-T Gospodarki Energetycznej NOT. Poinformował iż wnioski i rekomendacje z konferencji zostaną przesłane właściwym podmiotom merytorycznym i decyzyjnym państwa. Podkreślił także, że do tematu elektromobilności i pochodnych, stowarzyszenia naukowo-techniczne będą jeszcze  nie raz powracać.

Patronat honorowy

Partnerzy:
Sponsorzy:
dodano: Piątek, 26/01/2018 15:16 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 01/02/2018 14:36


Galeria