OBRADOWAŁA RADA KRAJOWA

dodano: Piątek, 02/02/2018 09:40


29 stycznia 2018 r. obradowała w Warszawie Rada Krajowa FSNT-NOT

Posiedzenie prowadziło Prezydium wybrane na 2018 r. w składzie: Leszek Bagiński (SITWM) – przewodniczący oraz Tadeusz Bruzda (delegat woj. pomorskiego) i Wacław Muzykiewicz (SITMN) – jako członkowie.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania, informację o najważniejszych pracach Zarządu Głównego w minionym roku przedstawiła w formie prezentacji prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Wśród wielu działań, najważniejszą sprawą było rozwiązanie problemu Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, które po żmudnych i długotrwałych negocjacjach zostało przekształcone w Narodowe Muzeum Techniki. 22 grudnia ubr., w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, podpisano umowę, na mocy której FSNT-NOT przekazała Narodowemu Muzeum Techniki większość zbiorów likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.Tę informację członkowie Rady Krajowej przyjęli z aplauzem.

Propozycję powołania Instytutu Technicznego NOT przedstawił Wiceprezes Stefan Góralczyk.

Następnie Dyrektor Generalny FSNT-NOT Mariusz Płaczkiewicz zaprezentował założenia budżetu Federacji na rok 2018. Po krótkiej dyskusji Rada Krajowa przyjęła propozycję podejmując stosowną uchwałę.

W kolejnym punkcie obrad informację o aktualnym stanie prac i wnioskach, w odniesieniu do Terenowych Jednostek Organizacyjnych, poinformował przewodniczący Zespołu Gospodarowania Nieruchomościami i Inwestycji Wiktor Piwkowski (PZITB).

Rok 2018 rozpoczyna obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zarząd Główny FSNT-NOT przygotował program obchodów, którymi środowisko techniczne włączy się świętowanie tej rocznicy. Program przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. 26 kwietnia br. odbędzie się sesja inaugurująca - spotkanie inżynierów polskich i polonijnych z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Pani prezes z satysfakcją poinformowała, że wydarzenia organizowane przez ruch stowarzyszeniowy w ramach obchodów Polskę będą wpisane w narodowy program obchodów i opatrywane logo Programu Wieloletniego "Niepodległa".

Na zakończenie posiedzenia, Rada Krajowa podjęła decyzje w sprawach niektórych Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

dodano: Piątek, 02/02/2018 09:40 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 02/02/2018 09:46


Galeria