XXIV PLEBISCYT ZŁOTY INŻYNIER

dodano: Czwartek, 01/03/2018 12:54


28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIV Plebiscyt „Przeglądu Technicznego” Złoty Inżynier.

Gośćmi uroczystości byli m.in. Andrzeja Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Lewandowski - Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Michał Kleiber - Ambasador Komisji Europejskiej, członek Kapituły Orderu Orła Białego; Prezes PAN w latach 2007-15, Wiesław Kołodziejski - Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Robert Nowicki, Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Mariusz Bartosewicz - przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju, prof. Ryszard Pregiel - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, prof. Leszek Rafalski - przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce i prof. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej. Obecni byli także przedstawiciele nauki, biznesu, media oraz członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT, dla których podsumowanie plebiscytu Złoty Inżynier jest okazją do spotkania się z gronem najwybitniejszych przedstawicieli środowiska technicznego.

Najważniejszymi gośćmi Gali było 26 laureatów: młodych, wyróżnionych, srebrnych, złotych, diamentowy oraz honorowi inżynierowie XXIV Plebiscytu.

Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczali laureatom wspólnie Andrzeja Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber - Ambasador Komisji Europejskiej oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny – redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT.

Uroczystość zakończył krótki występ Honorowego Inżyniera XXIV Plebiscytu, solisty scen operowych, tenora Leszka Świdzińskiego.

Patronem medialnym XXIV Plebiscytu Złoty Inżynier jest Polskie Radio SA

Finał 24. plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” odbył się w ważnym dla nas wszystkich roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnienie tych, którzy walczyli o niepodległość i tych, którzy w mozole ją budowali oraz odbudowywali, a także wszystkich okoliczności i faktów z tym związanych powinno nam uzmysłowić, jak wielką wartością jest własne państwo. Wspólnota ludzi z tą samą historią, zapisaną klęskami, zwycięstwami, porażkami i sukcesami. Tę historię często oceniamy, znając już skutki decyzji, jakie podejmowali nasi przodkowie. Oni nie mieli takiej wiedzy, przyszłość nie była znana i trudno było ją przewidzieć. Pamiętajmy więc o tym, iż decyzje, które my dziś podejmujemy i uważamy za optymalne, mogą w przyszłości być zupełnie inaczej oceniane. Warto, by pamiętali o tym politycy.

Doroczny finał plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” jest wielkim świętem środowiska technicznego, a rocznicowy czas dodaje mu specjalnego znaczenia. W „Przeglądzie Technicznym” niejednokrotnie opisywaliśmy sukcesy polskich inżynierów w różnych okresach historii, nie zapominając o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im działać. Praca zawodowa laureatów wszystkich edycji plebiscytu przypadła w trudnym czasie transformacji oraz uczenia się zasad wolnego rynku. Musieli szybko przechodzić kurs ekonomii i prawa. Często nauka ta była bolesna, ale też sukcesy sprawiały wielką satysfakcję. Wielu z nich ma już na swym koncie różnorodne odznaczenia, wyróżnienia i tytuły oddające ich ogromny dorobek zawodowy.

Każdego roku wręczając dyplomy i statuetki laureatom, wybranym przez Czytelników spośród kandydatów prezentowanych przez cały rok na naszych łamach, widzimy, iż polscy inżynierowie bardzo dobrze nadążają za wręcz rewolucyjnymi zmianami w nauce i technice. Wchodzimy w czwartą rewolucję przemysłową. Skutki cyfryzacji stają się obecne we wszystkich dziedzinach życia i są dla nas praktycznie niewyobrażalne.
Od wielu też lat polscy inżynierowie, niezależnie od specjalizacji, dużą wagę przywiązują do ekologii i zrównoważonego rozwoju. Warto przypomnieć, iż w czasach gdy środowisko naturalne przegrywało z techniką, to właśnie inżynierowie zaczęli szukać rozwiązań ekologicznych. Idea zrównoważonego rozwoju, program EUROPA 2030 w wielu swych aspektach potwierdzają, iż bez inżynierów nie można realizować programu rozwoju uwzględniającego czynniki ludzkie, kulturalne, ekonomiczne i techniczne.
Laureaci plebiscytu „Przeglądu Technicznego”, tegoroczni i z lat ubiegłych, swoją pracą potwierdzają, iż inżynierowie zdają sobie sprawę, że twórczość techniczna wykracza obecnie poza obszar czystej technologii. Przyznawany od 15 lat tytuł „Honorowy Złoty Inżynier” dowodzi, iż wiedza ścisła i pragmatyzm inżynierski umożliwiają osiągnięcie sukcesów w innych zawodach. Honorowi Złoci Inżynierowie zawsze podkreślają, iż sposób myślenia, jakiego nauczyli się na studiach technicznych, jest niejednokrotnie pomocny w ich karierach. Będąc inżynierem można być sławnym śpiewakiem operowym, wybitnym lekarzem, satyrykiem, dziennikarzem, bankowcem, a nawet politykiem.

Diamentowy Inżynier 2017
Inż. Antoni Greń – inż. mechanik po PŁ, dyrektor Zakładu w Tychach. Członek Zarządu Fiat - Chrysler Automobiles Poland w Bielsku Białej Sp. z o. o. (Złoty Inżynier 2013).

Złoci Inżynierowie 2017
Inż. Ryszard Czupryński – inż. elektryk po ATR Bydgoszcz, Właściciel firm AGRO-Visbek SP z o.o. i IRC. Wspiera prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie doskonalenia żywności (Srebrny Inżynier 2016).
Kategoria menedżer

Mgr inż. Tadeusz Franaszek - mgr inż. odlewnictwa po AGH, prezes ZG Stowarzyszenia Technicznego Odlewników, organizator Światowego Kongresu Odlewnictwa w Krakowie.
Kategoria „Działacz FSNT-NOT”

Mgr inż. Stanisław Jurczyński - mgr inż. automatyk po PŚl, prezes zarządu INTROL ENERGOMONTAŻ SA w Chorzowie. Ekologizuje polską energetyką.
Kategoria „Ekologia”.

Mgr inż. Jerzy Pawlikowski – inż. mechanik po PŚl, właściciel Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET SA w Chorzowie, które wprowadza nowe wyroby na rynek krajowy i eksport (Wyróżniony 2002, Srebrny Inżynier 2007).
Kategoria „Innowacje”

Inż. Ewa Rabuszko – inż. chemik po PG, dyrektor Zakładu Usług Antykorozyjnych KOREKO, zajmująca się ochroną katodową. Współtwórczyni prostych, ale ważnych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo prac przy zabezpieczeni katodowym (Srebrny Inżynier 2007).
Kategoria „High-tech”

Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – prof. dr hab. inż. elektryk, prorektor Politechniki Warszawskiej, kieruje Zakładem Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej na Wydziale Elektrycznym. Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Technicznej NOT.
Kategoria „Nauka”

Mgr inż. Jarosław Wróbel - energetyk po AE w Katowicach i Politechnice Warszawskiej, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. – laureata tegorocznej Polskiej Nagrody Jakości w kategorii wielka organizacja produkcyjna.
Kategoria „Jakość”

Srebrni Inżynierowie 2017
Inż. Paweł Centkowski – inż. systemów mikrokomputerowych z Kujaw, po Wydziale Elektrycznym PP, dyrektor zarządzający Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku (Wyróżniony 2015).
Kategoria „Jakość”

Dr inż. Dariusz Litwin - dr inż. mechatroniki po PW, pracownik Instytutu Optyki Stosowanej. Laureat amerykańskiej nagrody „Theodore Maiman Award”.
Kategoria „Innowacje”

Dr inż. Mariusz Rosiak - dr inż. mechanik po POp i Uniwersytecie Opolskim, pracownik Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych Politechniki Opolskiej (Wyróżniony 2013).
Kategoria „Nauka”

Mgr inż. Piotr Smiatacz - mgr inż. leśnik  po AR w Poznaniu, dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie Starym. Wdrożył nowe zasady sprzedaży drewna, a ostatnio wdraża fotooptyczny system pomiaru drewna.
Kategoria „Ekologia”

Mgr inż. Anna Stokłosa – inż. arch. po PK, współprowadzi rodzinny hotel City SM Business & SPA w Krakowie.
Kategoria „Zarządzanie”

Józef Sztorc - studiował na Politechnice Rzeszowskiej. Menedżer z Podkarpacia, właściciel firmy TAREL Sp. z o.o. Działa w dwóch branżach: jako producent sprzętu dla elektroenergetyki i przetwórca spożywczy.
Kategoria „Menedżer”

Wyróżnieni 2017
Inż. Roman Aftowicz – inż. budownictwa po ATR w Bydgoszczy, technik elektronik, menedżer w firmie Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie. Zarządza grupą inżynierów rozwiązującą problemy dotyczące porządkowania środowiska pracy.
Kategoria „Menedżer”

Mgr inż. Elżbieta Gruszka - mgr inż. chemik po PŚl, pełnomocnik dyrektora ds. jakości w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Laureatka XX edycji Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości im prof. E. Kindlarskiego.
Kategoria „Jakość”

Mgr inż. Bożydar Neroj - mgr inż. leśnik po AR w Krakowie, doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, szef produkcji w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie.
Kategoria „Zarządzanie”

Mgr inż. Bronisław Puczel - mgr inż. rolnik po ART Olsztyn, dyrektor Stacji Doświadczalnej w Krzyżewie (podlaskie) badającej odmiany w ramach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Kategoria „Ekologia”

Dr inż. Piotr Szymański – dr inż. technologii żywności po SGGW, kierownik Zakładu Mięsa i Tłuszczu w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Organizator i juror cyklicznych konkursów dotyczących jakości produktów mięsnych.
Kategoria „High -tech”

Dr Grażyna Żak – dr chemii po UJ, członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu – PIB w Krakowie. Zajmuje się opracowywaniem technologii wytwarzania dodatków do paliw i biopaliw stosowanych w silnikach spalinowych, ma wiele patentów.
Kategoria „Nauka”

Młody Inżynier 2017
Mgr inż. Michał Gąsiorek - mgr inż. rolnik po Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, główny hodowca w AGROPOL Sp. z o.o. w Sokołowie Wielkopolskim. Laureat konkursu miesięcznika AGRO - AGROPRZEDSIĘBIORCA 2017.

Dr inż. Piotr Świątek - dr inż. mechanik po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, dyrektor ds. technicznych Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej.

Mgr inż. Piotr Zatoń - mgr inż. metalurg- materiałoznawca po PCz, prezes Fenix Machines Sp. z o.o. (Grupa Wulkan) w Częstochowie. Rozwija produkcję specjalistycznych obrabiarek do odlewów.

Honorowi Złoci Inżynierowie „Przeglądu Technicznego”
Dr inż. Waldemar Siwiński, dr h. c. Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego - prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Mgr inż. Janusz Śniadek - poseł na Sejm, w latach 2002-2010 przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Leszek Świdziński - tenor, solista scen operowych. Założyciel Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej.

dodano: Czwartek, 01/03/2018 12:54 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 01/03/2018 13:07