ŚLADEM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

dodano: Piątek, 23/03/2018 10:27


Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec - profesor Politechniki Krakowskiej - Wynalazczynią 2017. XXIV Giełda Wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej.

W 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny”, przy wsparciu Urzędu Patentowego RP zorganizowały Konkurs - Plebiscyt „Wynalazczyni 2017”.

22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się podsumowanie Plebiscytu wraz z XXIV Giełdą Wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017. Lista wynalazków obejmuje 104 pozycje. Wśród nich są także projekty wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie NOT dla dzieci i młodzieży – Młody Innowator. Lista osób i instytucji wyróżnionych w XXIV Giełdzie Wynalazków w załączeniu.

Uroczystość została wpisana w program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uzyskała prawo posługiwania się logo przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA, któremu patronuje Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Pan Prezydent skierował do laureatów i organizatorów dzisiejszej uroczystości przesłanie, które odczytała Barbara Fedyszak – Radziejowska, Doradczyni  Prezydenta RP.

Giełda Wynalazków była objęta Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, który wystosował list gratulacyjny do laureatów i organizatorów uroczystości. List odczytała pani Renata Janik – Doradczyni Wiceprezesa Rady Ministrów.

Partnerem wydarzenia był Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, który na uroczystości reprezentowała prezes dr Alicja Adamczak. Uroczystości patronowała Rada Główna Instytutów Badawczych, którą reprezentował przewodniczący Rady prof. Leszek Rafalski.

Konkurs – Plebiscyt Wynalazczyni odbywa się co 5 lat. Jego celem jest promowanie dorobku wynalazczego oraz zabieganie o wdrażanie projektów wynalazczych, a także upowszechnianie i prezentacja dorobku wynalazczego projektów dokonanych przez kobiety.

25 kandydatek zgłosiły instytuty badawcze, uczelnie techniczne, stowarzyszenia naukowo-techniczne, laureatki z poprzednich edycji oraz innowacyjne firmy. Zgłoszenia obejmowały dorobek zawodowy, zgłoszenia patentowe, wdrożenia, przewidywane lub uzyskane efekty ekonomiczne, uzyskane licencje, a także opinie ekspertów, użytkowników, inwestorów, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych jednostek.

Kapituła Plebiscytu przyznała jeden tytuł główny – WYNALAZCZYNI 2017 i pięć wyróżnień. Wyróżnienia otrzymały panie:

  1. dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda – Kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
  2. dr Olga Malinkiewicz – Współzałożycielka i dyrektor ds. Technologii firmy Sales Technologies,
  3. dr hab. inż. Jadwiga Sójka–Ledakowicz, profesor Instytutu Włókiennictwa w Łodzi,
  4. dr inż. Małgorzata Skalska z Centrum Badawczo-Rozwojowego Materiałów Ceramicznych w Zakładach Magnezytowych Ropczyce SA,
  5. dr Grażyna Żak z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
WYNALAZCZYNIĄ 2017 została dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, profesor Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Technologii. Laureatka zajmuje się otrzymywaniem nanometali, nanosrebra i nanozłota. Porusza się na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej i nanotechnologii. Naśladując naturę, opracowuje biomimetyczne materiały wszczepienne, wzorowane na strukturach biologicznych. Stworzyła syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych.

Wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy wręczali wyróżnionym Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, Ewa Mankiewicz Cudny - prezes FSNT-NOT oraz Michał Szota - prezes SPWiR – wiceprezes FSNT-NOT.

Uroczystą Galę uświetnił występ  duetu  Duoamor (skrzypce + fortepian), państwa Agnieszki i Andrzeja Sowa z Gdyni.

dodano: Piątek, 23/03/2018 10:27 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 23/03/2018 11:01


Pliki do pobrania

24_Gielda.xlsx 22 KB POBIERZ

Galeria