BENE MERITUS PRO INDUSTRIA POLONIAE

dodano: Poniedziałek, 26/03/2018 13:52


24 marca 2018 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie świętowano jubileusz 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

W uroczystości wzięli udział posłowie i senatorowie z marszałkiem - seniorem Kornelem Morawieckim oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Podczas uroczystości wręczono Honorowe Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

To zaszczytne wyróżnienie, w gronie 10 laureatów, otrzymali: Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT oraz wiceprezesi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Tomasz Babul i Janusz Dobrzański. W imieniu wszystkich wyróżnionych pani Prezes podziękowała koordynatorowi Lobby, prof. Pawłowi Soroce.

dodano: Poniedziałek, 26/03/2018 13:52 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 26/03/2018 14:00


Galeria