CZY ABSOLWENCI TECHNIKÓW POWINNI IŚĆ NA STUDIA ?

dodano: Piątek, 06/04/2018 09:44


4 kwietnia r. pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Włodzimierza Miszalskiego obradował w Warszawie Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr.

Ciekawym punktem w agendzie posiedzenia Komitetu była prezentacja pani Barbary Krępskiej - Naczelnik Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego w Biurze Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Prezentacja, pod przewrotnym tytułem „Czy absolwenci techników powinni iść na studia ?”, dotyczyła sytuacji stołecznego szkolnictwa zawodowego w Warszawie.
To istotny problem zważywszy, że na 3 tys. corocznych absolwentów 45 ponadpodstawowych szkół technicznych w Warszawie, dalsze kształcenie wybiera zaledwie 800 z nich, z tego niecałe 15 % na kierunkach inżynierskich.

Prezentację zamieszczamy w załączeniu.

W dalszej części posiedzenia Komitet podjął tematykę kwestionariusza Komisji Europejskiej kwestionariusz Komisji Europejskie na temat współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia do roku 2020 (Education and Training 2020, skrót ET 2020) oraz przygotowania do konferencji "Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym" organizowanej wspólnie przez Związek Rzemiosła Polskiego i FSNT-NOT. Konferencja odbędzie się 9 maja r.

W posiedzeniu, poza członkami Komitetu, uczestniczyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Rożek oraz prezes Oddziału Warszawskiego SIMP Dariusz Raczkowski - organizator Warszawskich Dni Techniki. 

dodano: Piątek, 06/04/2018 09:44 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 06/04/2018 10:24


Pliki do pobrania

Biuro Edukacji Wwa.pptx 249 KB POBIERZ

Galeria