WKŁAD INŻYNIERÓW W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI I BUDOWĘ PAŃSTWOWOŚCI

dodano: Czwartek, 26/04/2018 15:30


26 kwietnia 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT uroczystym spotkaniem inżynierów polskich i polonijnych zainaugurowano obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Spotkanie odbyło się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Spotkanie było projektem realizowanym w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i miało logo Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.

Polscy inżynierowie wnieśli ogromny i niezaprzeczalny wkład w budowę II Rzeczpospolitej (budowa Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, magistrali węglowej, przemysłu chemicznego, lotniczego itp.), a także w techniczne wyposażenie Państwa Podziemnego oraz dostarczenie aliantom rozwiązań i wynalazków przyspieszających zwycięstwo nad III Rzeszą. Nie można też zapomnieć o roli i udziale środowiska technicznego w odbudowie kraju po zniszczeniach wojennych. Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości jest tym czasem, w którym członkowie FSNT-NOT chcą przypomnieć twórców techniki, ich sukcesy oraz dorobek stowarzyszeń naukowo-technicznych. Jest to nasze zobowiązanie wobec poprzedników i obowiązek popularyzowania ich dokonań.

W uroczystości udział wzięli m.in. Andrzej Dera, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; parlamentarzyści: Jolanta Hibner i Andrzej Smirnow; Włodzimierz Lewandowski - prezes Głównego Urzędu Miar; prof. Jerzy Woźnicki - przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezes Fundacji Rektorów Polskich; prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN; prof. Aleksander Nawrat, z-ca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; prof. Leszek Rafalski - przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i  prezes Akademii Inżynierskiej; prof. Elżbieta Frąckowiak - wiceprezes PAN; prof. Jan Szmidt - przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rektor Politechniki Warszawskiej; Andrzej Roch Dobrucki - prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i prof. Zbigniew Grabowski - prezes Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; dr Jan Tarczyński - Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Obecni byli dyrektorzy departamentów Ministerstwa Przedsiębiorczości, Urzędu Regulacji Energetyki, prezesi i członkowie tworzących Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Członkowie komitetów i komisji naukowo-technicznych, prezesi i przedstawiciele Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz agend i spółek FSNT-NOT. Sporą grupę uczestników uroczystości stanowiła młodzież: doktoranci i studenci z kół naukowych oraz samorządu Politechniki Warszawskiej, a także uczniowie Technikum Mechatronicznego nr 1, Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie.

Uroczystość otworzyła i prowadziła w pierwszej części Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT, a w drugiej wiceprezes FSNT-NOT i prezes SPWiR Michał Szota.

Minister Andrzej Dera odczytał przesłanie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie gratulacje i pozdrowienia przekazał prof. Aleksander Nawrat, z-ca dyrektora NCBR. W imieniu minister Przedsiębiorczości i Technologii życzenia przekazała Aneta Piątkowska, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji.

Po tych wystąpieniach rozpoczęła się część merytoryczna uroczystości. Jako pierwszy, z wykładem pn. „Wpływ techniki na przemiany struktury społecznej II RP”, wystąpił prof. Jan Żarnowski z Instytutu Historii PAN. Po wystąpieniu prelegent  otrzymał bukiet kwiatów, gdyż tego właśnie dnia obchodził urodziny.

„Rola elit inżynierskich w narodzinach i pierwszych latach II RP” była tytułem wykładu prof. Mariana Marka Drozdowskiego z Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historii PAN.

„Inżynieria przyszłości” – to temat wykładu prof. Jana Szmidta – rektora Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego KRPUT.

Prof. Sławomir Łotysz - prezes Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki ICOHTEC; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Techniki z Instytutu Historii Nauki PAN zaprezentował wielkie przedsięwzięcia techniczne i przemysłowe II RP, w tym szczególnie budowy Gdyni; Centralnego Okręgu Przemysłowego; magistrali komunikacyjnej".

100-lecie Urzędu Patentowego RP przedstawiła dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP

Udział inżynierów w zwycięstwie Aliantów nad III Rzeszą oraz w zaopatrzeniu technicznym w Państwie Podziemnym omówił Maksymilian Sokół-Potocki, z-ca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Rola miar w scalaniu państwowości była tematem wystąpienia  dr Włodzimierza Lewandowskiego, Prezesa Głównego Urzędu Miar.

"Współdziałanie inżynierów i stowarzyszeń technicznych w tworzeniu podstaw prawnych i administracyjnych mających na celu scalanie (z trzech zaborów) gospodarki, infrastruktury technicznej i edukacji" – to temat prezentacji prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny.

W przerwie sesji inauguracyjnej otwarto wystawę dokumentującą dorobek nauki i techniki polonijnych inżynierów pt. "Stulecie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich we Francji".
Wstęgę przecięli wspólnie prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i prezes SITPF Janusz Ptak.

Sympatycznym akcentem uroczystości było także wręczenie tytułu Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego w kategorii Inżynier polonijny dr inż. Marianowi Zastawnemu, który do niedawna był prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii.
Pamiątkową statuetkę laureatowi wręczyli wspólnie prof. Michał Kleiber i Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Partnerami medialnymi uroczystości było Polskie Radio S.A, Program TVP 3, Wydawnictwo SIGMA-NOT oraz redakcja Przeglądu Technicznego.

dodano: Czwartek, 26/04/2018 15:30 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 27/04/2018 15:03


Galeria