VI Konferencja z cyklu "Łączy nas kształcenie zawodowe"

dodano: Piątek, 11/05/2018 15:34


9 maja 2018 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT VI Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana wspólnie przez FSNT-NOT ze Związkiem Rzemiosła Polskiego z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Tematem tegorocznej konferencji była „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym”.

Dynamiczny rozwój techniki, mającej wpływ na wszystkie dziedziny życia, powoduje konieczność przygotowania młodego pokolenia do życia w świecie pełnym techniki. Misją systemu wychowania technicznego w Polsce powinno być: dostarczanie wiedzy i kształtowanie świadomości technicznej, umożliwiającej sprawne, bezpieczne i twórcze funkcjonowanie człowieka w dobie cyfryzacji, a także przeciwdziałanie zjawiskom analfabetyzmu i wandalizmu technicznego. Ważną sprawą jest także inspirowanie, promowanie i wspieranie innowacyjności, wynalazczości oraz twórczości technicznej.

Organizowana przez FSNT-NOT wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego (ZRP) konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” jest jednym z przedsięwzięć, które realizujemy, aby dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, zadbać o nowoczesne programy nauczania, podwyższyć jakość kształcenia zawodowego.
Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, przewodniczący Komitetu N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr.

W Prezydium konferencji towarzyszyli mu prezes ZRP Jan Gogolewski , prezes FSNT- NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP Jolanta Kossakowska oraz wiceprzewodnicząca Komitetu N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko.

Wystąpienia powitalne i wprowadzenie do tematyki konferencji, prezentując główne działania swoich organizacji dokonali prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i prezes Jan Gogolewski.

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej wystąpiła Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Bożena Mayer-Gawron, która z uznaniem podkreśliła, że celem konferencji jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Konferencja umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń między dyrektorami szkół, nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz organizatorami konkursów wiedzy technicznej. Ministerstwo z uznaniem wita podjęcie tematyki innowacji w procesach dydaktycznych, realizacji idei wychowania technicznego w procesie edukacji, jak również edukacji ustawicznej.  

List do organizatorów i uczestników konferencji nadesłała także Elżbieta Rafalska – Minister Pracy, Płacy i Rodziny.

Następnie referaty wygłosili:

  • Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron – „Innowacje w procesach dydaktycznych – w edukacji szkolnej, pozaszkolnej i pozaformalnej”;
  • Dyrektor ZRP Jolanta Kossakowska – „Edukacja i certyfikacja w trakcie zatrudnienia – firmy rodzinne”;
  • Dr inż. Jerzy Kołłątaj, Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr – „Praktyczna realizacja idei wychowania technicznego w procesie edukacji młodego pokolenia”;
  • Prof. dr hab. Inż. Ryszard Jachowicz, Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych ISE Politechnika Warszawska – „Czujniki, MEMS-y, internet rzeczy – tryliony sztuk, technologie wytwarzania, aplikacje”.
Po tych wystąpieniach rozgorzała ożywiona dyskusja, w której zabierali głos praktycy kształcenia technicznego z różnych środowisk: nauczyciele praktycznej nauki zawodu ze szkolnictwa, rzemiosła, z ruchu stowarzyszeniowego i instytucji oświatowych.

Na zakończenie konferencji, powołana wcześniej Komisja Wnioskowa zobowiązała się do opracowania licznych złożonych wniosków i postulatów oraz do ich przedłożenia wszystkim zainteresowanym stronom i MEN.


dodano: Piątek, 11/05/2018 15:34 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 21/05/2018 13:31


Galeria