POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

dodano: Piątek, 18/05/2018 12:19


Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego tym razem nie w Sejmie, ale w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyła się 14 maja 2018 r. Konferencja Okrągłego Stołu (KOS 2018)

Była to już XIX edycja tego prestiżowego wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które tradycyjnie odbywa się pod patronatem Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego.
Partnerami Dnia i Konferencji były także  Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Hasłem przewodnim tegorocznego KOS było „Wykorzystanie sztucznej inteligencji dla pożytku społecznego” (Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All).

Wprowadzenia do tematyki Konferencji, a także przedstawienia idei Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego dokonał Piotr Szymczak – Prezes SEP.

Jako współorganizator Dnia wystąpiła następnie Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT.

Inauguracja Konferencji była okazją do wręczenia wyróżnień przyznanych przez SEP za aktywność i działalność organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia. Medale im. prof. Janusza Groszkowskiego otrzymali: Konrad Markowski, Jarosław Krysiak i Piotr Arak.

Następnie przystąpiono do części merytorycznej. Rozpoczął ją profesorski dwugłos, którego tematem była sztuczna inteligencja - podstawy techniczne i możliwości jej praktycznego wykorzystania. Jako pierwszy wystąpił prof. Jarosław Arabas z Politechniki Warszawskiej. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Sny o mózgach elektronowych",
Kolejny mówca, prof. Stanisław Osowski z Wojskowej Akademii Technicznej, zatytułował swoje wystąpienia „Głębokie uczenie i jego zastosowanie w eksploracji danych".

W części drugiej Konferencji odbyła się dyskusja panelowa, której temat sformułowano jako „Zagrożenia i korzyści związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w nowoczesnym świecie”.
Moderatorem panelu był Piotr Arak, a w dyskusji wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin nauki, techniki, polityki i biznesu:

 • prof. Zbigniew Kierzkowski - pionier polskiej informatyki z Politechniki Poznańskiej,
 • dr Jarosław Olejniczak - Szkoła specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji ze Szkoły  Głównej Handlowej w Warszawie,
 • dr Marek Robak - ekspert Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dziedzinie komunikacji cyfrowej, technologii informacyjnej mediów i architektury aplikacji internetowych oraz teorii Internetu,
 • Anna Streżyńska – obecnie prezes Firmy MC2 Solutions, wcześniej Minister Cyfryzacji,
 • dr Andrzej M. Wilk - Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, były wiceminister łączności,
 • mecenas Tomasz Zalewski - specjalista w dziedzinie własności intelektualnej, aspektów prawnych wprowadzania nowych technologii i prawa zamówień publicznych z Eversheds Sutherland,
 • prof. Andrzej Zybertowicz - Doradca Prezydenta RP, socjolog profesor nadzwyczajny  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr Jerzy Żurek - Dyrektor Instytutu Łączności.
W sesji trzeciej Konferencji, w bloku pod nazwą „Sztuczna inteligencja w przedsięwzięciach biznesowych typu start-up i innych zastosowaniach praktycznych w obszarze działalności gospodarczej” przedstawiono prezentacje wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych aplikacjach w obszarze działalności gospodarczej, w tym przedsięwzięciach typu start-up.
 • Łukasz Kuncewicz - firma Enigma Pattern Inc. przedstawił prezentację pn. „Wykorzystanie sieci neuronowych do analizy komórek rakowych",
 • Grzegorz Kanka – Cognitum zaprezentował „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych",
 • Michał Ajchel - Wiceprezes Rynku Energetyki z firmy Schneider Electric Polska wystąpił z prezentacją pn. „Sztuczna inteligencja w systemach Smart Grid, przyszłość, czy rzeczywistość?"
 • Dominik Komar i Tomasz Szulkowski - Havas Media Group przedstawili „Wykorzystanie sztucznej inteligencji we współczesnej komunikacji do konsumenta" -
 •  Paweł PISARCZYK - Prezes Zarządu ATENDESOFTWARE omówił  wykorzystanie „Sztucznej inteligencji w klastrach energii”
 • Petros PSYLLOS - Psyllosoft Sp. z o.o. zaprezentował „Sztuczny mózg od pomysłu do wdrożenia"
W części czwartej odbył się kolejny panel dyskusyjny, którego tematem była próba prognozy rozwoju technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję w najbliższych dziesięcioleciach. W tym panelu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw start-up, środowiska akademickiego oraz młodzi profesjonaliści. Byli to: Vladimir Alekseichenko - specjalista uczenia maszynowego, Łukasz Kuncewicz - Enigma Pattern Inc., dr Aleksandra Przegalińska - Uniwersytet Koźmińskiego (Massachusetts Institute of Technology Research Fellow) - wybitny ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, Petros Psyllos - wynalazca, programista, elektronik, przedsiębiorca, uznany przez amerykańskiego "Forbesa" za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów, Marek Stefaniak - ekspert ds. analizy ilościowej i handlu algorytmicznego oraz Karolina Wojtas - niezależna specjalistka ds. Strategii Innowacyjnego Biznesu.

dodano: Piątek, 18/05/2018 12:19 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 18/05/2018 12:29