ROK INŻ. ERNESTA MALINOWSKIEGO

dodano: Czwartek, 28/06/2018 09:29


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK) od 70 lat działa na rzecz rozwoju transportu i kadr inżynieryjno-technicznych. Skupia ok. 6 tys. członków: inżynierów, naukowców i menedżerów transportu, w tym rzeczoznawców z wielu branż transportowych.

Stowarzyszenie upamiętnia wybitnych twórców techniki transportowej. W 2018 r. przypada 200 rocznica urodzin wielkiego patrioty, projektanta i budowniczego Kolei Transandyjskiej – inż. Ernesta Malinowskiego. Zarząd Krajowy SITK ustanowił rok 2018 Rokiem Jego Imienia. W ten sposób SITK, w jubileuszowym roku obchodów 100-lecia polskiej państwowości, podkreśla historyczną rolę inżynierów i techników branży komunikacyjnej dla rozwoju kraju i ich wkładu w rozwój światowej techniki transportowej.

15 czerwca 2018 r. na trasie Warszawa Wschodnia - Kraków Główny zorganizowano uroczysty przejazd pociągiem Spółki „PKP Intercity" TLK MALINOWSKI. Do składu włączono wagon konferencyjny, gdzie zaprezentowano postać inż. Malinowskiego, a także obecnie realizowane inwestycje kolejowe w kraju. Na dworcu kolejowym w Krakowie odbyła się konferencja, a następnie dokonano oględzin realizacji inwestycji kolejowych oraz zwiedzono Centrum Komunikacyjne jako przykład zintegrowanego węzła przesiadkowego.

W przejeździe wzięli udział m.in.: Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Jarosław Oniszczuk - Członek Zarządu PKP Intercity S.A., prof. Janusz Dyduch - Prezes SITK, dr Andrzej Gołaszewski – były minister transportu, Prezes Honorowy Senior SITK RP, Alberto Salas Barahona - Ambasador Peru w Polsce, Elżbieta Dzikowska - podróżniczka, pisarka i dziennikarka, Kamil Wilde - Wiceprezes UTK, Mirosław Antonowicz - Członek Zarządu PKP S.A., Włodzimierz Żmuda - Członek Zarządu PKP Polski Linie Kolejowe S.A., Mirosław Gilarski - Prezes Zarządu PKP Telkol, Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT_NOT, Grzegorz Lipowski - były Senator RP, Danuta Bartkowiak - autorka książki o E. Malinowskim, Stanisław Jarząbek - były Ambasador Polski w Peru, Wojciech Tomaszewski - były Ambasador Polski w Peru, Michał Tarcha – Dyrektor Fundacji Grupa PKP  i Mieczysław Muszyński - były Minister Komunikacji.

Na stacji Warszawa Wschodnia skład został odprawiony przez Alberto Salas Barahonę, Ambasadora Peru. Pomnik inż. Ernesta Malinowskiego, odsłonięto w Peru w 1999 r. Jest usytuowany na przełęczy Ticlio, najwyższym punkcie kolei transandyjskiej, na wysokości 4818 m n.p.m. Inż. Malinowski zostanie także upamiętniony na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Kolej Transandyjską uznaje się za dzieło życia inż. Malinowskiego, ale nie była ona jedynym obiektem zrealizowanym przez polskiego budowniczego. Na początku kariery, w 1839 r., pracował przy budowie linii kolejowej Paryż – Hawr. Następnie współtworzył drogi kołowe w Algierii i port w Algierze, pracował przy regulacji rzek i usprawnianiu żeglugi śródlądowej we Francji. Do Peru wyjechał w 1852 r. jako inżynier rządowy. Zakres jego obowiązków był bardzo szeroki: miał opracowywać projekty prac budowlano-melioracyjnych, a potem nadzorować inwestycje, wytyczać drogi, konstruować mosty, a nawet wykreślać mapy topograficzne. Opracowywał plany fortyfikacyjne, szkolił kadrę inżynierską i był jednym z twórców pierwszej szkoły technicznej w tym kraju. Od 1859 r. projektował linie kolejowe. Budowa najważniejszej z nich – biegnącej przez Andy – rozpoczęła się jedenaście lat później. Osobiście nadzorował roboty oraz sprowadzał materiały i tabor kolejowy. Główna trasa do miasta La Oroya została oddana do użytku w 1893 r. Sześć lat później Malinowski zmarł w Limie, pozostawiając po sobie słynącą z licznych tuneli i wiaduktów magistralę stanowiącą do dziś popularny środek transportu i wielką atrakcję turystyczną.


dodano: Czwartek, 28/06/2018 09:29 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 23/07/2018 14:13


Galeria