ABSOLUTORIUM UDZIELONE

dodano: Czwartek, 28/06/2018 09:50


27 czerwca br. obradowała w Warszawskim Domu Technika NOT Rada Krajowa FSNT-NOT. Posiedzenie prowadziło Prezydium w składzie: Leszek Bagiński (SITWM) – przewodniczący oraz Tadeusz Bruzda (woj. pomorskie) i Wacław Muzykiewicz (SITMN) – członkowie.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, stwierdzeniu prawomocności zebrania oraz przeprowadzeniu spraw proceduralnych, Rada wysłuchała informacji dotyczącej sprawozdania finansowego za 2017 r., zreferowanego przez Dyrektora Generalnego FSNT-NOT Mariusza Płaczkiewicza. Delegaci wysłuchali także sprawozdania prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny z działalności statutowej Federacji SNT-NOT w ubiegłym roku.

Pani prezes przedstawiła także informację o działaniach Zarządu Głównego w okresie od ostatniego (29.01.2018) posiedzenia Rady Krajowej. Szczególną uwagę pani prezes poświęciła rozwiązaniu problemu Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, które zostało przekształcone w Narodowe Muzeum Techniki. Dużo uwagi poświęciła przedsięwzięciom skierowanym do młodego pokolenia, takich jak m.in. Konkurs Młody Innowator i Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Najważniejszą decyzją podjętą przez delegatów było zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT. Pozytywna ocena pozwoliła na udzielnie przez Radę Krajową absolutorium dla członków Zarządu, które zostało przegłosowane indywidualnie w trybie tajnym.  

W dalszym ciągu posiedzenia Rada podjęła Uchwałę w sprawie zwołania w dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Krakowie IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich wraz z XXVI Kongresem Techników Polskich. Zatwierdziła także Regulamin nadawania tytułu EKSPERT NOT oraz zmieniła nazwę Komisji Wyróżnień FSNT-NOT. Podjęła także decyzje w sprawach wnoszonych przez Terenowe Jednostki Organizacyjne.

Na zakończenie posiedzenia delegat SEP, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Piotr Szymczak, przekazał na ręce prezes Ewy Mankiewicz-Cudny zbiorcze wydawnictwo - Raport II Kongresu Elektryki Polskiej - Energia Elektryczna dla Pokoleń

dodano: Czwartek, 28/06/2018 09:50 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 28/06/2018 10:03


Galeria