EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE

dodano: Czwartek, 19/07/2018 14:24


1 sierpnia ruszy rejestracja na stronie Europejskiego Forum Technologicznego, które odbędzie się w dniach 26-27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY

Podczas Forum odbędą się debaty poświęcone założeniom polityki technologicznej i instrumentom wsparcia i rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.

Główne cele Forum to:
 • dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
 • analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
 • promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne - by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
 • przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:
 • Innowacyjna medycyna
 • Przemysł 4.0,
 • Od odpadów do zasobów
 • Przyszłość transportu

Organizatorami Forum są:
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Centralny Ośrodek Informatyki Górniczej
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

dodano: Czwartek, 19/07/2018 14:24 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 10/10/2018 12:37