Zmarł prof. Józef Suchy - Wiceprezes ZG FSNT-NOT

dodano: Poniedziałek, 01/10/2018 10:57


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z głębokim żalem informuje, że 29 września 2018 r. zmarł w Krakowie w wieku 67 lat prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy wiceprezes Zarządu Głównego FSNT-NOT

Profesor Józef Suchy urodził się w 1951 r. w Katowicach.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1975 r. Jeszcze przed zakończeniem studiów został zatrudniony na macierzystej uczelni w Instytucie Odlewnictwa. W 1978 r. uzyskał tam stopień naukowy doktora nauk technicznych, a następnie w 1983 r. doktora habilitowanego nauk technicznych o specjalności odlewnictwo. W 1993 r. Prezydent RP Lech Wałęsa nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.
W 1984 r. przeniósł się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu i po przekształceniu jej w Politechnikę Opolską został w 1996 r. pierwszym rektorem tej uczelni. W międzyczasie w latach 1987-1993 prowadził zajęcia również na Politechnice Warszawskiej. W 1996 r. przebywał na stypendium naukowym jako visting professor w Wyższej Uczelni Technicznej w Brnie w Czechach.

Od 2001 r. pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie pełnił funkcje Dziekana Wydziału Odlewnictwa od 2005 r.

Był aktywny społecznie. W 1974 r. wstąpił do Stowarzyszenia Odlewników Polskich (STOP). Pełnił tam funkcję prezesa, a następnie powierzono mu godność Prezesa Honorowego ZG STOP. Był także członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

W 2004 r. Rada Krajowa FSNT-NOT wybrała go na wiceprezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT, którym został także w kolejnych i bieżącej kadencji.
Był Przewodniczącym zespołu ds. projektów celowych. Był aktywny na forum międzynarodowym. Działał aktywnie na rzecz współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowo-technicznymi. Reprezentował NOT w World Federation of Engineering Organizations (Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich - WFEO) oraz był audytorem wewnętrznym Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI).

W 1992 r. został prezydentem, a następnie członkiem prezydium World Foundrymen Organization (WFO). Należał do współtwórców Centrum Polskiego Odlewnictwa i organizatorów Światowego Kongresu Odlewnictwa w 1991 r.
Przez wiele lat współpracował z przemysłem, realizując działania wspierające innowacyjność. W latach 1999–2003 był prezesem Odlewniczej Izby Gospodarczej. Zasiadał w radach nadzorczych takich przedsiębiorstw jak: Odlewnie Polskie SA, Śrem SA, Specodlew. Z jego inicjatywy powstało Forum Akademicko-Gospodarcze Śląska Opolskiego, a także Opolski Park Naukowo-Technologiczny. W 2001 r. doprowadził do przyjęcia Polski w skład Europejskiej Izby Odlewniczej (CAEF).

Jest współautorem 2 książek, a także autorem 250 innych publikacji, w tym referatów polskich na kongresach światowych. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał liczne nagrody, w tym m.in.: Nagrodę Naukową im. Jerzego Buzka, Złotą Honorową Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za tworzenie w Polsce samorządu gospodarczego.

Jest kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Edukacji Narodowej, Diamentowej i Złotej Honorowej Odznaki NOT, Złotego Medalu VUT Brno, a także wielu innych polskich i międzynarodowych odznak i wyróżnień.
Cześć Jego Pamięci !

dodano: Poniedziałek, 01/10/2018 10:57 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 01/10/2018 11:17


Galeria