IWIS PO RAZ XII

dodano: Poniedziałek, 15/10/2018 14:38


15 października 2018 r. po raz 12 została otwarta w auli Politechniki Warszawskiej Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2018

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Halina Szymańska - Szef Kancelarii Prezydenta RP, dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego RP, prof. prof. Stanisław Wincenciak i Janusz Zieliński – prorektorzy PW, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT.

Wystawa IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Stanowi ważne forum wymiany doświadczeń między wynalazcami, podmiotami opracowującymi innowacje i przedsiębiorstwami poszukującymi nowych rozwiązań w celu ich praktycznego zastosowania lub wdrożenia do produkcji. Jest także inspiracją dla środowisk inżynierskich kreującą innowacyjne postrzeganie świata oraz motywującą do podejmowania nowych wyzwań, w tym również opracowywania wynalazków, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa.

W wystawie bierze udział wiele instytucji sfery nauki, które prezentują innowacyjne osiągnięcia polskiej nauki i techniki. Biorą w niej również udział inne podmioty gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także wynalazcy indywidualni. W IWIS uczestniczą wystawcy z blisko 30 krajów Europy i Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Wystawa ma na celu zaprezentowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom innowacyjnych osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzenie możliwości nawiązania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców oraz wdrożenia licznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki.
Celem wystawy jest również kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży przez promowanie innowacyjnego postrzegania świata oraz motywowanie do podejmowania nowych wyzwań. Swoje pomysły pokażą laureaci konkursu „Młody Innowator” organizowanego przez FSNT-NOT i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR). Swoje prace pokazali także studenci, laureaci organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską konkursu „Student Wynalazca”.

Tradycyjnie, podczas IWIS zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za najciekawsze rozwiązania. Pucharem NOT za rozwiązania dla mikrosieci i inteligentnych sieci elektroenergetycznych został wyróżniony zespół Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w składzie: Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska, Łukasz Kwaśny, Bartłomiej Mroczek, Piotr Hołyszko i Wojciech Jarzyna. Puchar przedstawicielom zwycięskiego zespołu wręczył Kamil Wójcik, wiceprezes FSNT-NOT

Podczas wystawy odbył się VII Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych, którego głównym organizatorem jest Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA.

Organizatorem Wystawy IWIS było  Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Wśród partnerów strategicznych wystawy IWIS 2018 są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych(IFIA), Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Patronatem merytorycznym objęli wystawę: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych i Akademia Inżynierska w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące Wystawy oraz przyznawanych podczas niej nagród można znaleźć na stronie wystawy www.iwis.polskiewynalazki.pl w zakładce „Dla Wystawców”.


dodano: Poniedziałek, 15/10/2018 14:38 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 26/10/2018 13:35


Galeria