KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W CZASACH ZABORÓW I W XX-LECIU POLSKI NIEPODLEGŁEJ

dodano: Czwartek, 25/10/2018 09:14


24 października w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej". Konferencja odbyła się jako projekt realizowany w ramach stulecia odzyskania niepodległości.

Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Związkiem Rzemiosła Polskiego.

 Ideą konferencji było przedstawienie rewolucji przemysłowej i jej wpływu na rozwój kształcenia zawodowego oraz prezentacja historyczna instytucji państwowych i trzech szkół, które wywodzą się z placówek prowadzących kształcenie zawodowe jeszcze w czasie zaborów i po roku 1918.

Uczestnicy konferencji, nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych, przedstawiciele władz oświatowych, członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT, w tym członkowie Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr oraz przedstawiciele współorganizatorów wysłuchali interesujących prezentacji i referatów.

Bożena Mayer-Gawron, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wygłosiła referat pn. „Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój kształcenia zawodowego w zaborach i w XX-leciu Polski Niepodległej”.
„Inżynierowie, technicy i ich organizacje od zaborów do II RP” to prezentacja Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT.
Teresa Sosnowska i Joanna Skalska z Polskiego Komitetu Normalizacji wystąpiły z prezentacją pn. „Czy normalizacja ma sto lat? O działalności PKN na przełomie wieków”.
„Kształcenie zawodowe włókniarzy w XX-leciu Polski Niepodległej” przedstawiła Teresa Łęcka, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,
„Rys historyczny postępu w kształceniu zawodowym mechatroników rolnictwa w Wielkopolsce” zaprezentował Andrzej Kabaciński, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.
W drugiej części konferencji „Prawa i obowiązki uczniów oraz kadry pedagogicznej Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie” zaprezentowała Barbara Szymoniak, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, a „Wpływ rzemiosła na rozwój polskiej myśli technicznej w zaborach i w XX-leciu Polski Niepodległej” Andrzej Stępnikowski, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego

dodano: Czwartek, 25/10/2018 09:14 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 25/10/2018 09:23


Galeria