KONCERT KU CZCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO I JEGO ŻOŁNIERZY

dodano: Czwartek, 15/11/2018 14:58


Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowanym przez FSNT-NOT był uroczysty koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy.

Bogaty program obchodów jest poświęcony głównie przypomnieniu wkładu polskich inżynierów i techników w budowę polskiej państwowości. Ale nie tylko, gdyż w statutach stowarzyszeń naukowo-technicznych zapisano działalność na rzecz członków, czyli także organizację imprez kulturalnych.

100 lat temu, 18 listopada 1918 r. odbył się w Domu Techników w Warszawie koncert zorganizowany przez Ligę Kobiet, przy udziale Aleksandry Szczerbińskiej, późniejszej Żony Marszałka. Był to pierwszy i jedyny koncert, w którym uczestniczył Józef Piłsudski, jako Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa.

100 lat później, 14 listopada 2018 r., w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się remake tego koncertu. Stało się to możliwe dzięki współpracy władz FSNT-NOT z Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka J. Piłsudskiego, w której zachowały się zapiski z na temat tamtego koncertu.

Koncert odbył się w ramach realizowanego przez FSNT-NOT programu objętego Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz wpisany do Wieloletniego Programu „Niepodległa”.
Patronaty Honorowe nad koncertem objęli Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej.

Na koncert przybyli dostojni goście, których powitali wspólnie Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT i Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował sekretarz stanu Andrzej Dera. Przesłanie Marszałka Sejmu RP przekazał poseł Andrzej Melak. Postać i dzieło Józefa Piłsudskiego w krótkim wystąpieniu przedstawił minister Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wśród gości byli także m.in. prof. Jan Majchrowski - kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gen. broni Jarosław Mika - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Jan Dziedzic - reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Tomasz Schweitzer - Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz duchowieństwo z księdzem biskupem Antonim Dydyczem - seniorem Diecezji Drohiczyńskiej. Obecni byli Rektorzy Uczelni Warszawskich, także przedstawiciele formacji mundurowych, nauki, biznesu oraz członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT z Honorowymi prezesami NOT i reprezentantami agend Federacji.

W przygotowaniu programu koncertu wykorzystano informacje o tym, jaką muzykę Marszałek J. Piłsudski lubił najbardziej. A lubił utwory Stanisława Moniuszki, szczególnie jego opery oraz pieśni patriotyczne. Organizatorzy wykorzystali ponadto zapiski z przebiegu koncertu sprzed stu laty … Niestety, pełnego programu nie udało się znaleźć.

Uroczysty koncert składał się z trzech części. Pierwszą rozpoczęła „Rota” Marii Konopnickiej, a potem zaśpiewano ulubione przez Marszałka arie operowe. W drugiej popularne pieśni legionowe ze słynnym Marszem Pierwszej Brygady, a w trzeciej przeboje polskiego kina i kabaretu okresu międzywojennego. Wykonawcą koncertu byli soliści i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Gościnnie wystąpił Leszek Świdziński – tenor Polskiej Opery Królewskiej.

Koncert zostanie wyemitowany w TVP 3 w niedzielę, 18 listopada br. o godzinie 13.00

dodano: Czwartek, 15/11/2018 14:58 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 05/12/2018 13:12


Galeria