NOT - ZASŁUŻONY DLA WYNALAZCZOŚCI

dodano: Piątek, 30/11/2018 11:15


Odznaka Honorowa Prezesa Rady Ministrów „Zasłużony dla wynalazczości” dla Naczelnej Organizacji Technicznej.

Z okazji 100 rocznicy powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce odbył się cykl uroczystości jubileuszowych.

26 listopada w godzinach przedpołudniowych na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Odznak Honorowych Prezesa Rady Ministrów „Zasłużony dla wynalazczości”.

Tę Honorową Odznakę otrzymała Naczelna Organizacja Techniczna. Z rąk Marcina Ociepy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Odznakę odebrała Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT.
W gronie odznaczonych byli także koledzy z kilku Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT, a także Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR), w imieniu którego Odznakę odebrał Michał Szota – prezes SPWiR.

Wieczorem tego samego dnia odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej Uroczysta Gala Jubileuszowa.
Natomiast następnego dnia w Muzeum POLIN odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu Międzynarodowego „Design Europa Awards” organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO dla najlepszych europejskich rozwiązań projektowych w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Wybór warszawy na miejsce tej ceremonii, należącej do programu obchodów jubileuszowych 100-lecia UP RP był wyrazem uznania dla polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.
Federację SNT-NOT w tej uroczystości reprezentował Jerzy Rożek – prezes Warszawskiego Domu Technika NOT.


dodano: Piątek, 30/11/2018 11:15 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 30/11/2018 11:30


Galeria