MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI 2018

dodano: Czwartek, 06/12/2018 14:23


W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich (SIMP), w gronie organizatorów Warszawskich Dni Techniki zrodziła się inicjatywa zrealizowania Mazowieckich Dni Techniki wspólnie z kolegami z TJO na Mazowszu.

Celami, jakie organizatorzy postawili wspólnie przed tą inicjatywą było:

  • rozwój zainteresowań technicznych oraz poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
  • preorientacja zawodowa młodego pokolenia - zachęcenie młodzieży do nauki o technice i zwiększenie ilości uczniów w szkołach o profilu technicznym,
  • uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
  • zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych,
  • docenienie zawodu inżyniera i technika i budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.
Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki był Oddział Warszawski SIMP oraz TJO FSNT-NOT w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Radomiu. Patronat Honorowy nad Mazowieckimi Dniami Techniki sprawowali: Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego i Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

30 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano pierwszą edycję Mazowieckich Dni Techniki. Na uroczystość przybyli m.in. Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Skolimowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Mazowieckiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT.

Uroczystość otworzył i gości powitał Adam Baryłka – prezes Oddziału Warszawskiego SIMP. Poprosił o zabranie głosu i przedstawienie idei Mazowieckich Dni – ich pomysłodawcy i koordynatora – wiceprzewodniczącego Rady Stołecznej NOT Dariusza Raczkowskiego.
Następnie dyrektor Marcin Wajda z Urzędu Marszałkowskiego odczytał list Marszałka Adama Struzika z życzeniami i gratulacjami dla uczestników i organizatorów Dni. Życzenia i satysfakcję z realizacji tej inicjatywy przekazała także w swym wystąpieniu Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT.

Po wystąpieniach inauguracyjnych prowadzący Galę Janusz Kowalski poprosił reprezentantów Mazowieckich TJO uczestniczących w Dniach o przedstawienie ich przebiegu w swoich regionach. Kolejno występowali:

Jerzy Król – prezes Zarządu Rady Regionalnej FSNT-NOT w Ciechanowie przekazał informację o Ciechanowskich Dniach Techniki, które odbyły się w 25 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Miała tam miejsce Konferencja Naukowo-Techniczna. Wygłoszono wykład z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz referaty techniczne, a także przeprowadzono pokazy różnych technik wytwarzania.

Jan Kaniecki – przewodniczący Oddziału SIMP i członek Zarządu Rady Regionalnej NOT w Ostrołęce – poinformował o spotkaniach w Domu Technika NOT, gdzie miały miejsce wykłady pt. „Zastosowanie nanocząsteczek Ag, Au, Cu, Pt w rolnictwie i bezpieczeństwie żywności”, „Józef Bem – inżynier wojskowy”; o imprezie pn. „Czwartek z RADIOKLUBem" w bazie SP5KVW i otwartym studio TV KELE, a także o wycieczce technicznej do ENERGA "Elektrownie Ostrołęka" S.A.

Piotr Głowała – sekretarz Rady Regionalnej FSNT-NOT w Płocku przedstawił prezentację IX Płockie Dni Techniki pod hasłem "Technika dla Młodych". W ich ramach, w dniach 7 – 8 listopada br. w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, odbyło się V Forum Budowlane – Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne problemy budownictwa. Budownictwo modułowe i prefabrykowane”, warsztaty inżynierów budownictwa "Nowoczesne technologie dla budownictwa" oraz sesja specjalna "Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa w Płocku". Kolejnego dnia IX Płockich Dni Techniki odbył się pokaz krótkometrażowych filmów o tematyce technicznej dla młodzieży, a także pokazy zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i wizyta w CNH Industrial Polska w Płocku, gdzie zaprezentowano nowoczesne technologie montażu.

Krzysztof Śmiechowski – wiceprezes RR w Radomiu – zaprezentował XXX Radomskie Dni Techniki. 22 października był Dniem Radomskiej Rady FSNT-NOT. Jego organizatorem były oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Włókienników Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Uroczysta inauguracja odbyła się w Domu Technika NOT w Radomiu. Po okolicznościowych wystąpieniach wręczono nagrody IX edycji „Radomskiego Lauru Techniki” oraz laureatom regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu "Młody Innowator". Następnie odbył się cykl wykładów tematycznych pod wspólnym hasłem „Stowarzyszenia dla Niepodległej”, a po nich degustacja produktów spożywczych lokalnych przedsiębiorstw. Następnego dnia swój dzień miało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. W Domu Technika NOT w Radomiu w cyklu prezentacji uczestnikom wydarzenia przedstawiono wykład pt. „Ernest Malinowski i Józef Nowkuński – wybitni polscy inżynierowie kolejowi” oraz konferencję „Rozwój lotniska Radom – Sadków w świetle działań zmierzających do budowy CPK”. Dzień Mechanika organizowany przez Oddział SIMP w Radomiu odbył się na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Techniczno–Humanistycznego, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić Instytut Budowy Maszyn oraz laboratoria Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.

Dariusz Raczkowski – koordynator VIII Warszawskich Dni Techniki przedstawił prezentację z wydarzeń, które odbyły się w dniach 17 – 19 października br. i tradycyjnie odbywają się pod hasłem: Warszawa - Technika wczoraj, dziś, jutro. Wiodące tematy tegorocznych Dni poświęcone były inżynierom polskich minionych 100 lat; inżynierii przyszłości, 100-leciu samochodów oraz bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni.
VIII Dni rozpoczęła sesja inauguracyjna w Warszawskim Domu Technika NOT. Referat wprowadzający pt. „Inżynieria przyszłości” wygłosił Przewodniczący Komitetu Honorowego - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Następnie Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT przedstawiła referat nt. „Wkład polskich inżynierów w budowę państwowości”. We wspólnej prezentacji najpierw p. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki wprowadził w temat 100 lat samochodów, a po jego wystąpieniu p. Tomasz Detka z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) przedstawił prognozy dotyczące nowych projektów rozwoju samochodów hybrydowych i elektrycznych. Część seminaryjną zakończył wykład dr hab. inż. Dariusza Laskowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej nt. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Po wykładach odbyło się wśród młodzieży losowanie atrakcyjnych upominków. Przed Warszawskim Domem Technika NOT firma Motortest zaprezentowała najnowsze samochody elektryczne i hybrydowe marki Hyundai
W kolejnych dniach uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z pracowniami, laboratoriami oraz funkcjonowaniem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Hutą ArcelorMittal Warszawa, Instytutem Lotnictwa, Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych PW, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Stacją Techniczno-Postojową Metra na Kabatach, Spółką PCO oraz Wydziałem Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

Po prezentacji przebiegu wydarzeń organizowanych w ramach Mazowieckich Dni Techniki, dyrektor Marcin Wajda wręczył przedstawicielom Mazowieckich Jednostek NOT oraz grupie zaangażowanych w Dni członków Stowarzyszeń NT okolicznościowe dyplomy podziękowania, które nadał Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Po części oficjalnej uroczystości z dynamicznym show – koncertem na skrzypcach elektronicznych - wystąpiła pani Magdalena Szymańska.

Po koncercie goście i uczestnicy Gali podczas spotkania integracyjnego kontynuowali koleżeńskie rozmowy i wymieniali doświadczenia zebrane podczas organizacji wydarzeń w swoich regionach.

dodano: Czwartek, 06/12/2018 14:23 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 06/12/2018 14:36


Galeria