LAUREACI ZŁOTEGO KŁOSA 2018

dodano: Piątek, 18/01/2019 13:22


Z udziałem patronującemu wydarzeniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Złoty Kłos 2018.

Na  uroczystość przybyli także: senator Jerzy Mieczysław Chróścikowski - Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Monika Stanny - Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; Teresa Stachowicz-Janke - Dyrektor Generalny Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Monika Tyska – Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Jacek Węsierski - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Miłosława Hyży – z-ca dyrektora Ośrodka Szkolno-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu; Mirosław Mazuruk - Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach; Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Jerzy Klimczak - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; Mieczysław Żurawski – wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Wojciech Ratyński i Jerzy Nasiadko - Prezesi Honorowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR).

Przybyłych do Warszawskiego Domu Technika NOT gości, laureatów konkursu, członków i przyjaciół Stowarzyszenia, gdzie 15 stycznia br. odbyła się uroczystość, powitała Prezes Zarządu Głównego SITR Magdalena Borowiec-Wieczorek. Dalszą część spotkania poprowadziła Jolanta Zienkiewicz z Oddziału SITR w Koszalinie.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie 12 Statuetek „Złoty Kłos 2018”, które przyznała Kapituła działająca pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otrzymały je następujące osoby i instytucje:
Dr inż. Tomasz Sekutowski - za działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego; dr inż. Tomasz Lenartowicz, Marcin Sikora, Katarzyna Ślimak – Duda i Stanisław Marek Dworakowski - za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa; Janina Sołogub, Tadeusz Płoszaj, Józef Grzemski Kazimierz Stawiak - za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu; Zdzisław Kołodziejski - za integrację środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego; „ROL POL” Ołdakowscy Spółka Jawna - za popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej na wsi oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Karol Chwastek - za osiągniecie wysokiego poziomu jakości wytwarzanego produktu.

DYPLOM Złotego Kłosa 2018 za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu otrzymał Pan Jan Szychowski.

Organizatorzy pogratulowali sukcesu laureatom. Wyrazili radość iż po raz kolejny mogli gościć osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Liczą też, że jeszcze przez wiele długich lat będą one wspierały Stowarzyszenie swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą.

Podziękowali też osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości.


dodano: Piątek, 18/01/2019 13:22 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 18/01/2019 13:34


Galeria