POD ZNAKIEM INŻ. PIOTRA S. DRZEWIECKIEGO

dodano: Wtorek, 22/01/2019 10:24


Z udziałem rodziny inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego przebiegało tradycyjne spotkanie noworoczne członków ruchu stowarzyszeniowego w Warszawskim Domu Technika NOT.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie najwyższych władz Federacji SNT: Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisji problemowych, a także prezesi i członkowie władz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz prezesi Rad Regionalnych i władze Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

Uczestników spotkania w ciepłych, serdecznych słowach, z podziękowaniem za aktywność i działalność w zeszłym roku, z przypomnieniem jego najważniejszych wydarzeń, powitała prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Gośćmi specjalnymi spotkania była rodzina – potomkowie inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego – jego prawnuczki i praprawnukowie. Inżynier P. Drzewiecki, przemysłowiec oraz działacz społeczno-gospodarczy, był pierwszym prezydentem stolicy Niepodległej Polski w latach 1918-1921. W 1899 r. został prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Techników i był inicjatorem budowy Domu Technika. Sylwetkę i dokonania inż. Drzewieckiego przypomniał w krótkim wystąpieniu prof. Marian Marek Drozdowski z Towarzystwa Miłośników Historii.

Po tej prezentacji, prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, w towarzystwie Honorowego Prezesa NOT Wojciecha Ratyńskiego, wręczyła członkom rodziny oraz prof. Markowi M. Drozdowskiemu, medal im. inż. Piotra Drzewieckiego, który jest najwyższym wyróżnieniem w ruchu stowarzyszeniowym sfederowanym w NOT.

Po części artystycznej, w której wystąpiła śpiewaczka Julia Jarmoszewicz, prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny wraz z wiceprezesem Stefanem Góralczykiem, przewodniczącym zespołu ds. tytułu Ekspert NOT wręczyła grupie osób świadectwa nadania tytułu eksperta przyznane im przez Zarząd Główny FSNT-NOT. Świadectwa te otrzymali: mgr inż. Stefan Sarna, dr inż. Mieczysław Kasprzyk, mgr inż. Leszek Andrzej Rodek, dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, mgr inż. Jolanta Więsyk, dr hab. inż. Włodzimierz Adamski    i mgr inż. Dagmara Żygowska.

Po wspólnym zdjęciu oraz II części występu artystycznego, prezes Ewa Mańkiewicz- Cudny nakreśliła najważniejsze zadania czekające ruch stowarzyszeniowy w bieżącym roku. Wspomniała o wkrótce mającym się odbyć podsumowaniu XXV Plebiscytu redakcji „Przeglądu Technicznego” Złoty Inżynier oraz o czerwcowym XXVI Kongresie Techników Polskich i Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Krakowie (13 – 15.06.2019).

Część oficjalno-artystyczną uroczystości zakończyło tradycyjne koleżeńskie spotkanie.

dodano: Wtorek, 22/01/2019 10:24 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 22/01/2019 10:28