ZARZĄD GŁÓWNY FSNT–NOT W PEŁNYM SKŁADZIE

dodano: Środa, 23/01/2019 13:09


Obradująca 21 stycznia br. w Warszawskim Domu Technika NOT Rada Krajowa FSNT-NOT wybrała dr inż. arch. Adama Baryłkę, prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP, a także wiceprezesa SITPMB, na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT.

Zastąpi on zmarłego we wrześniu 2018 r. prof. dr inż. Józefa Suchego. Już w pierwszej turze dr inż. A. Baryłka otrzymał 56 % głosów delegatów.

Obrady sprawnie prowadziło prezydium w składzie: przewodniczący - Stanisław Cegielski (SGP), członkowie Piotr Matejuk (PTHT) i Jerzy Połomski (delegat woj. małopolskiego). Po stwierdzeniu prawomocności zebrania przewodniczący St. Cegielski zaprosił kandydatów do autoprezentacji, po której odbyły się wybory.

Bogatą działalność Federacji w okresie od poprzedniego posiedzenia Rady (27.06.2018) przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Przede wszystkim mówiła o działaniach związanych z programem obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości i odbywających się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Przypomniała Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach (26-27.09.2018) , seminarium „Polscy kryptografowie – złamanie szyfrów Armii Czerwonej w wojnie 1920 r. i szyfrów Enigmy” (24.10.2018), VIII Laur Innowacyjności (7.11.2018) oraz działania skierowane do młodego pokolenia: ogólnopolską konferencję pt. "Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej" (24.10.2018), rozpoczętą XII edycję konkursu „Młody Innowator” oraz rozgrywaną w bieżącym roku szkolnym XLV Olimpiadę Wiedzy Technicznej. A także uroczysty koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego żołnierzy (14.11.2018), który odbył się w stulecie takiego koncertu z udziałem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, w Warszawskim Domu Technika 18 listopada 1918 r.

Następnie Dyrektor Generalny FSNT-NOT Mariusz Płaczkiewicz zaprezentował założenia budżetu Federacji na bieżący rok. Po krótkiej dyskusji Rada Krajowa zatwierdziła budżet na 2019 r. Ważną decyzją Rady było przyjęcie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w poczet członków zwyczajnych FSNT-NOT. Wniosek w tej sprawie przedstawił wiceprezes Marek Grzywacz - przewodniczący zespołu ds. nowych członków. Witamy w naszym gronie !

Na zakończenie obrad prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przypomniała o najważniejszych wydarzeniach planowanych w bieżącym roku. Wspomniała o mającym się wkrótce odbyć w Pałacu Prezydenckim podsumowaniu XXV Plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego” oraz o czerwcowym XXVI Kongresie Techników Polskich i Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Krakowie (13-15.06.2019).

dodano: Środa, 23/01/2019 13:09 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 24/01/2019 11:40


Galeria