BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO

dodano: Wtorek, 26/02/2019 15:59


25 lutego 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano XV edycję Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko, a także zainaugurowano edycję na rok bieżący.

W podsumowaniu wzięli udział Dariusz Mińkowski - zastępca Głównego Inspektora Pracy, Robert Chudzik - wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji z Urzędu Dozoru Technicznego, Tadeusz Zientek - z Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego,Arkadiusz Walichnowski - wicedyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski - pełnomocnik Rektora SGGW ds. Współpracy z Gospodarką, Iwona Gadomska - przewodnicząca Forum Uczeni Technicznych, oraz Michał Dzieciuch - przewodniczący Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych. Zarząd FSNT-NOT reprezentowali prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezes Kamil Wójcik.
Spotkanie prowadził inicjator Programu Roman Długi oraz jego koordynator Adam Szymański.

Była to już piętnasta edycja szkoleń dla uczniów i studentów zamierzających odbyć praktykę zawodową, staż lub podjąć pracę zarobkową. Szkolenia są poświęcone tematyce: prawa pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych. Są one wzbogacone pozoracją i szkoleniem udzielania pierwszej pomocy.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. Ważne jest również przekazanie młodym ludziom wiedzy o obowiązkach pracodawcy oraz informacji o ubezpieczeniach. Ideą programu jest wyeliminowanie przyczyn występowania sytuacji wypadkowych wśród młodych pracowników, przez uświadamianie oraz kształcenie prawidłowych postaw i zachowań na stanowisku pracy.

Każdy uczestnik szkolenia zapoznany został z czynnikami środowiska, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia, jak również z przepisami prawa dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wynikającymi z tego zakresu obowiązkami. Na wniosek samych studentów, tematyka projektu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko” została poszerzona o ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Dzięki temu młodzi ludzie uzyskują wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych wypadkach i sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia.

Szkolenia były prowadzone przez dwa dni. Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom teoretycznym, drugi praktycznym. Uczestnicy otrzymali  zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim.

Na spotkaniu w Warszawskim Domu Technika NOT oprócz podsumowania i przedstawienia dorobku ubiegłorocznej edycji, przedstawiono program na rok 2019.

dodano: Wtorek, 26/02/2019 15:59 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 28/02/2019 11:25


Pliki do pobrania

BiPS.ppt 5,97 MB POBIERZ