III KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ

dodano: Czwartek, 04/04/2019 13:20


Przyjęciem Uchwały zakończyły się 3 kwietnia br. w Warszawie dwudniowe obrady III Kongresu Elektryków Polskich. Kongres zwołało, obchodzące w bieżącym roku 100-lecie swego powstania, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Współorganizatorami Kongresu były: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W Kongresie wzięli udział m.in. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, a zarazem Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP, prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP, Karol Okoński – sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Andrzej Ziółkowski - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz prezesi i przewodniczący Komitetów Naukowych PAN, dyrektorzy Instytutów Badawczych związanych z obszarem elektrotechniki, elektroniki, energetyki, telekomunikacji oraz informatyki, nauczyciele akademiccy z wyższych uczelni technicznych, a także reprezentanci świata gospodarczego i przemysłowego związanego z elektryką. W Kongresie uczestniczyli również goście z kilku uczelni i instytucji zagranicznych.

Zarząd Główny FSNT-NOT reprezentował w sesji otwierającej Kongres wiceprezes Kamil Wójcik.

Uczestnicy Kongresu przedyskutowali podczas sesji plenarnych i sekcji tematycznych szerokie spektrum problematyki nowoczesnej elektryki: elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, w tym nowych technologii w przemyśle. Prace Kongresu przebiegały podczas sesji plenarnych i w pięciu sekcjach tematycznych:
•    przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
•    inżynieria elektryczna w transporcie;
•    elektronika, telekomunikacja i informatyka;
•    kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
•    historia elektryki i Stowarzyszenia.

Po dyskusjach, bardzo często burzliwych, w których zabierało głos wielu dyskutantów, podjęto Uchwałę która zapowiada publikację Raportu podsumowującego dorobek III KEP. Raport, po jego przyjęciu podczas debaty podsumowującej III KEP, będzie promowany i przekazany właściwym instytucjom i urzędom jako efekt pracy eksperckiej uczestników Kongresu. Stwierdzono również, że nadal aktualne są wnioski i stanowiska zawarte w Raporcie II Kongresu z 2016 r. –„Energia elektryczna dla pokoleń”.

Do końca 2019 r. zostanie przeprowadzony plebiscyt wyróżniających się osobowości oraz ranking stulecia najważniejszych osiągnięć polskiej nauki i techniki w obszarze szeroko rozumianej elektryki.

Uczestnicy Kongresu zwrócili się także do Sejmu RP o podjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

dodano: Czwartek, 04/04/2019 13:20 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 04/04/2019 13:26


Pliki do pobrania

KEP Uchwala.pdf 266 KB POBIERZ

Galeria