LAUREACI XLV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

dodano: Poniedziałek, 13/05/2019 10:41


Po raz pierwszy raz Olimpiadę Wiedzy Technicznej rozegrano w roku szkolnym 1974/1975. W kończącej się uroczystym podsumowaniem 11 maja w Warszawskim Domu Technika NOT 45 edycji OWT wzięło udział – przystępując w październiku ubr. do zawodów szkolnych - 7 312 uczniów z 398 szkół ponadpodstawowych.

W zawodach finałowych uczestniczyło 64 finalistów, z których Komitet Główny wyłonił 24 laureatów. Otrzymali oni kolejne, przyznawane od 1974 r. numery zaczynające się od liczby 905.

Lista laureatów w załączeniu, a w galerii relacja z uroczystości.

Gwoli kronikarskiego obowiązku warto przedstawić laureatów I lokat XLV OWT.
W grupie elektryczno-elektronicznej został nim Jakub PIECH - uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli. Jego opiekunką była mgr inż. Stefania PAWŁOWSKA.
Natomiast w grupie mechaniczno-budowlanej laureatem I lokaty został Krzysztof DRUCIAREK - uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, podopieczny Nauczyciela Roku 2010, prof. oświaty Marka GOLKI.
I jeszcze laureatka, jedyna w tym roku dziewczyna w gronie laureatów - Natalia POTOCKA, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, której opiekunem był mgr Mariusz SOBCZAK.  

Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Przyjęto też założenie, że kandydat do Olimpiady, interesujący się określoną dziedziną techniki, musi posiadać wiadomości wykraczające poza program szkolny. Formuła, jaką nadano pierwszym edycjom OWT, praktycznie nie zmieniła się do dzisiaj. Obecnie jest bardziej olimpiadą interdyscyplinarną niż zawodową, przeznaczoną dla uczniów szkół technicznych i liceów ogólnokształcących, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

W uroczystości oprócz laureatów, ich opiekunów oraz rodziców, uczestniczyli prof. Stefan Góralczyk - wiceprezes FSNT-NOT, pani dyrektor Edyta Dendy-Siwek - Przedstawiciel Prezes Urzędu Patentowego RP, mgr inż. Magdalena Polak –zastępca dyrektora ds. kształcenia zawodowego najlepszej w Polsce w rankingu Perspektyw szkoły technicznej - Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie, mgr inż. Magdalena Borek-Daruk - członek Zarządu Wydawnictwa SIGMA – NOT. Oczywiście obecny był także Przewodniczący OWT - prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej.

Parterem wspierającym XLV edycję OWT był Fundacja Grupy ADAMED,  a także Urząd Patentowy RP oraz prof. Barbara Oderfeld-Nencka – córka prof. inż. Jana Oderfelda, wieloletniego Honorowego Przewodniczącego OWT

Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
OWT jest organizowana na podstawie umowy i współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

dodano: Poniedziałek, 13/05/2019 10:41 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Środa, 03/07/2019 13:10


Pliki do pobrania

Laureaci 45.doc 79 KB POBIERZ

Galeria