FINAŁ XII KONKURSU „MŁODY INNOWATOR”

dodano: Poniedziałek, 03/06/2019 15:00


Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs „ Młody Innowator”.

Wśród gości uroczystości byli również Dyrektor Rafał Lew-Starowicz z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małgorzata Głębicka – Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego – Głównego Partnera Konkursu, Maria Fuzowska-Wójcik – Dyrektor Urzędu Patentowego RP, dr inż. Zbigniew Zienowicz – Mistrz Techniki NOT - Prezes Spółki HYDROMEGA, Magdalen Borek -Daruk – Wiceprezes Wydawnictwa SIGMA NOT, Tadeusz Deptuła z Wydawnictwa Arkady oraz członkowie władz, przedstawiciele SNT i TJO sfederowanych w NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny.

Najważniejsi byli jednak laureaci Konkursu, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników – w takich kategoriach przyznawane były nagrody oraz ich nauczyciele, opiekunowie i rodzice.

Konkurs jest organizowany przez FSNT-NOT oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Konkurs objęły patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Krótkie wystąpienia powitalne i gratulacyjne wygłosili prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, minister Jerzy Kwieciński i dyrektor Rafał Lew-Starowicz.

Galę rozpoczęło wręczenie nagród specjalnych Ministra Inwestycji i Rozwoju. Otrzymali je:
 • W kategorii szkoła podstawowa - Kacper Czajkowski, Jakub Kołaciński, Arkadiusz Książek, Izabela Książek i Julia Czajkowska z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie za projekt „BePeK - bezpieczny przejazd kolejowy”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej- Kempińskiej.
 • W kategorii liceum - Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za projekt „Urządzenie tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe”, przygotowany pod kierunkiem mgr Krzysztofa Kalugi.
 • W kategorii technikum - Jakub Twardowski, Kamil Kośnik i Kacper Orłowski - z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie za „ANTI - SLEEP BAND. Ultra energooszczędna opaska czuwająca nad bezpieczeństwem kierowców podczas jazdy”, projekt przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony.
Nagrody laureatom wręczył minister Jerzy Kwieciński razem z prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia przyznane przez Jury Konkursu działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT w składzie: dr inż. Bogdan Bogdański –SPWiR, mgr Marian Jasiński - Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Jan Kawiński – SPWiR mgr Ewa Królicka -Towarzystwo Kultury Technicznej, mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa -Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, mgr inż. Ryszard Bajkowski - Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, mgr inż. Kazimierz Okraszewski – SPWiR, dr inż. Dariusz Raczkowski - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Michał Ratajczak – SPWiR, a także Justyna Domińczak z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Laureatami nagród I stopnia zostali:
 • W kategorii szkoła podstawowa - Marek Rauchfleisz – uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu za „System monitoringu poziomu pyłów zawieszonych z analizą danych”, projekt przygotowany pod kierunkiem mgr Marcina Lejmana.
 • W kategorii gimnazjum - Stanisław Habiger i Mateusz Skoczeń z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli za projekt „STAŚ-SOLAR-SKUTER”, przygotowany pod kierunkiem mgr Marty Radwańskiej.
 • W kategorii liceum ogólnokształcące - Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za „Urządzenie tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe”, projekt przygotowany pod kierunkiem mgr Krzysztofa Kalugi.
 • W kategorii technikum - Hubert Sieliło z ZS Licealnych i Technicznych nr 1  w Warszawie za „System zasilania pneumatycznego do karabinów sportowych napędzanych gazem. Konstrukcja i wykonanie”, projekt przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Leszka Garbali.
Wręczono również Nagrody Specjalne.
 • Nagrodę Specjalną Prezes FSNT-NOT otrzymał Jakub Jędrzejewski i Filip Tomczyk – KL. III – z Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 w Ostrowie Wlkp. za projekt „FUZOR – reaktor syntezy termojądrowej”, przygotowany pod kierunkiem dr Pawła Sobczaka.
 • Wyróżnienie Warszawskiego Domu Technika NOT, które wręczył prezes WDT mgr inż. Jerzy Rożek, otrzymał Adam Ciesielski z ZS Licealnych i Technicznych nr 1  w Warszawie za „Mirror Graver - innowacyjne sterowanie lasera za pomocą luster”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony
 • Wyróżnienie SIMP otrzymali Ewa i Maciej Barańscy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie za projekt „Samopiszący długopis”, przygotowany pod kierunkiem mgr Aleksandry Starszak. Nagrodę wręczyli wspólnie prezes OW SIMP dr inż. Adam Baryłka i dr inż. Dariusza Raczkowski.
Wyróżnienia przyznane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wręczyli wspólnie prezes SPWiR Michał Szota wraz z członkami Stowarzyszenia, którzy reprezentowali je w Jury: Bogdanem Bogdańskim, Janem Kawińskim, Kazimierzem Okraszewskim i Michałem Ratajczakiem. Otrzymali je:
 • Natalia Osińska z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie za projekt „ECO DOM”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej-Kempińskiej
 • Adam Ciesielski z ZS Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie za projekt „Mirror Graver” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony.
 • Piotr Sowiński z Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie za projekt „Robot samobalansujący”, przygotowany pod kierunkiem mgr Piotra Wróblewskiego.
Obecni na uroczystości członkowie Zarządu FSNT-NOT wręczyli dyplomy Terenowym Jednostkom Organizacyjnym, która zorganizowały eliminacje okręgowe. Dyplomy odebrali Tadeusz Wilczewski - prezes TJO w Białymstoku, Tadeusz Bruzda -  prezes TJO  w Słupsku, Adam Błochowiak - prezes TJO  w Kaliszu i Erwin Sroka - prezesa TJO Gliwice.

W imieniu nagrodzonych podziękowania dla organizatorów Konkursu, członków Jury oraz Sponsorów przekazali laureaci – Katarzyna Chrapko, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Paweł Żurawski z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Uroczystość zakończył występ artystyczny laureata konkursu Pawła Żurawskiego

Organizatorzy dziękują jego Głównemu Partnerowi Konkursu - Fundacji PKO Banku Polskiego oraz Sponsorom: Urzędowi Patentowemu RP, Spółce HYDROMEGA, COMP S.A., Wydawnictwu ARKADY, Wydawnictwu SIGMA NOT, Spółce NOT-INFORMATYKA oraz WDT NOT.

Finał XII edycji konkursu "Młody Innowator" odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwojudodano: Poniedziałek, 03/06/2019 15:00 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 02/07/2019 15:23


Pliki do pobrania

Zwycięzcy XII edycji konkursu.pdf 292 KB POBIERZ

Galeria