TECHNICUS 2019

dodano: Wtorek, 25/06/2019 11:09


W tym roku uroczysta Gala „Polacy Razem”, która odbyła się 14 czerwca w Krakowie w czasie IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, zwołanego razem z XXVI Kongresem Techników Polskich, była miejscem wręczenia Pucharów i wyróżnień tegorocznej edycji Konkursu Technicus.

Organizatorem Konkursu Technicus na najlepszą książkę i podręcznik techniczny jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Na tegoroczną edycję Konkursu napłynęło 50 pozycji z 17 wydawnictw. Organizatorzy dziękują za nadesłanie publikacji wszystkim wydawcom.

Obradujące 3 czerwca 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. Tadeusza Pawłowskiego - wiceprezesa FSNT-NOT, w składzie: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, prof. nadz. dr hab. inż. Maciej Bugajski – Instytut Technologii Elektronowej, mgr Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki, mgr inż. Andrzej Palacz – członek Zarządu Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, mgr inż. Marek Bielski – redaktor „Przeglądu Technicznego” i mgr Janusz Kowalski – FSNT-NOT, sekretarz Jury, przyznało Puchary i wyróżnienia TECHNICUS 2019:

W kategorii najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną Puchar NOT otrzymała monografia Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce, której autorem jest Dariusz Świsulski. Książkę wydał Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W kategorii najlepszy poradnik techniczny Puchar NOT otrzymała pozycja pt „CCNA 200-125. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco”. Autorem podręcznika wydanego przez Wydawnictwo Helion S.A. jest Adam Józefiok,.

Jury przyznało również wyróżnienia w obu kategoriach.

W kategorii „Najlepsza Książka” wyróżnienia otrzymały:
  • Tomasz Siwowski „Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie. Projektowanie. Badania”. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
  • Dorota Chwieduk i Maciej Jaworski „Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii”. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
  • Michał Lewandowski „Silniki spalinowe pojazdów szynowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
  • Andrzej Dobrowolski „Transformacje sygnałów - od teorii do praktyki”. Wydawnictwo BTC Korporacja Paweł Zbysiński
W kategorii „Poradnik Techniczny” wyróżnienia otrzymały:
  • Adam Baryłka „Poradnik rzeczoznawcy budowlanego Tom I Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych”. Oficyna Wydawnicza Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Jakub Szczepaniak „IFE - Wszystko jest matematyką”. Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.

Puchar i wyróżnienia wręczali na Gali wspólnie autorom i przedstawicielom oficyn wydawniczych prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara - prorektor Politechniki Krakowskiej, prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i wiceprezes FSNT-NOT Marek Grzywacz.

dodano: Wtorek, 25/06/2019 11:09 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 25/06/2019 13:31


Galeria