Spotkanie Narodowego Komitetu Monitorującego ds. EUR ING

dodano: Środa, 03/07/2019 09:30


27 czerwca 2019 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie Narodowego Komitetu Monitorującego FEANI ds. EUR ING.

Do kompetencji Komitetu należy opiniowanie polskich kandydatur do tytułu inżyniera europejskiego, a następnie przesyłanie pozytywnie zaopiniowanych wniosków do działającego w strukturach FEANI Europejskiego Komitetu Monitorującego (EMC).

W spotkaniu udział wzięło 4 z 5 członków Komitetu:
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik z Politechniki Śląskiej  - przewodniczący),
  • mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis ze Szkoły  Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • mgr inż. Kamil Wójcik - wiceprezes FSNT NOT.
Głównym punktem porządku obrad spotkania było rozpatrzenie czterech kandydatur do tytułu Inżyniera Europejskiego. Po szczegółowym omówieniu każdego wniosku Komitet jednomyślnie zdecydował o ich zaakceptowaniu i przesłaniu do Europejskiego Komitetu Monitorującego (EMC) ds. EUR ING, który we wrześniu br. zdecyduje o przyznaniu tytułu Inżyniera Europejskiego. W  dyskusji podkreślono, że pomimo młodego wieku kandydatów każdy z nich ma konkretne osiągnięcia i bogate doświadczenie zawodowe.

Członkowie Komitetu zasugerowali, aby otrzymane od FEANI certyfikaty oficjalnie wręczyć inżynierom europejskim przy okazji jednej z tegorocznych imprez notowskich np. podczas grudniowego finału konkursu „Laur Innowacyjności”. 

W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące Komitetu. Pozytywnie zaopiniowano  propozycję modyfikacji w Indeksie FEANI nazwy kierunku studiów w Politechnice Gdańskiej: „Naval Architecture and Marine Engineering". W tej sprawie Naczelna Organizacja Techniczna wysłała stosowne pismo do Sekretarza Generalnego FEANI.
Następne spotkanie Narodowego Komitetu Monitorującego przewidziane jest wstępnie na koniec października 2019 roku, tak aby zdążyć zaopiniować wnioski o tytuł inżyniera europejskiego przed planowanym na grudzień  2019 roku kolejnym posiedzeniem EMC.

Więcej o tytule Inżyniera Europejskiego w zakładce https://enot.pl/aktualnosci/item/175-tytul-zawodowy-inzyniera-europejskiego

dodano: Środa, 03/07/2019 09:30 przez: Michlina Nowak
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 04/07/2019 16:01