KONKURS im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019

dodano: Środa, 11/09/2019 10:41


Trwa IX edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019"

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna już po raz dziewiąty organizuje Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”.

Celem Konkursu jest wspieranie inicjatyw i działań ukierunkowanych na promowanie sukcesów polskich innowatorów. Konkurs wspiera podmioty wdrażające innowacyjne rozwiązania w biznesie i nauce, przyczyniając się do rozwoju polskiej gospodarki, a także wzmacniania jej znaczenia na arenie międzynarodowej.Mecenasem Konkursu
im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
"Laur Innowacyjności 2019"
jest
KGHM Polska Miedź S.A.


Udział w Konkursie mogą zgłaszać firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i naukowo-badawcze, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Kandydaci zgłaszają swój udział w jednej spośród 13 kategorii:

 •         Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.

 •         Ekologia i efektywność energetyczna.

 •         Energetyka, elektrotechnika.

 •         Górnictwo i hutnictwo.

 •         Informatyka, oprogramowanie.

 •         Automatyka.

 •         Mechanika, maszyny i urządzenia.

 •         Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia.

 •         Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna.

 •         Technika wojskowa.

 •         Logistyka, transport, komunikacja.

 •         Włókiennictwo, inżynieria materiałowa.

 •         Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.


Termin zgłoszenia projektów do tegorocznej edycji Konkursu upływa 20 października 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 grudnia 2019r. podczas uroczystej gali w Warszawskim Domu Technika NOT.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej
http://www.laurinnowacyjnosci.pl/

dodano: Środa, 11/09/2019 10:41 przez: Katarzyna Jaroń
ostatnia aktualizacja: Piątek, 27/09/2019 12:19


Galeria