INŻYNIEROWIE I RZEMIEŚLNICY O KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

dodano: Poniedziałek, 28/10/2019 13:52


„Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług” - pod takim hasłem w Domu Rzemiosła w Warszawie odbyła się kolejna, VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” (17.10.2019).

Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej, konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego – specjalistów mających nowe kwalifikacje i umiejętności. Niezdefiniowane  jeszcze dzisiaj obszary, będą wymagały innych, dziś nieznanych kompetencji pracowników i specjalistów, z nieistniejących jeszcze dzisiaj dyscyplin. Tempo tego procesu już powoli odczuwamy, dlatego każdy będzie musiał zmieniać zawód i ciągle kształcić się. Wystąpi zapotrzebowanie na specjalistyczne kształcenie ustawiczne związane poznawaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Wszystko to sprawia, że edukacja i kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0 i rynku usług  odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa do życia w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej.

Głównym celem konferencji było prezentowanie potrzeb nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych. Uczestnicy zostali zapoznani z aktualnymi i perspektywicznymi działaniami Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT) i Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), a także partnerów konferencji, na rzecz wspierania kształcenia zawodowego.

Uczestników Konferencji w imieniu organizatorów powitali: dr hab. Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT-NOT i Zbigniew Marchwiak – wiceprezes ZRP. Spotkanie prowadzili wspólnie: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski i prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko z Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr.

Główne wystąpienie i zarazem wprowadzenie do tematyki konferencji wygłosiła Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Minister mówiła także o działaniach rozpoczętych i planowanych przez resort w zakresie kształcenia zawodowego.

Po jej wystąpieniu Andrzej Stępnikowski - Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej w ZRP przedstawił wyniki badań dotyczące kompetencji Mistrza
w gospodarce 4.0; o lukach kompetencyjnych uczniów i nauczycieli zawodu w kształceniu na potrzeby przemysłu mówił Roman Kantorski - prezes Polskiej Izby Motoryzacji (PIM); Rafał Górecki - członek Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ) pokazał kształcenie zawodowe na przykładzie oferty edukacyjnej ZDZ; Kinga Motysia – z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zapoznała z perspektywami i założeniami programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Jak kształcić do zawodów, których jeszcze nie ma na rynku pracy – to temat wystąpienia dr hab. inż. Włodzimierza Adamskiego - Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx". Na zakończenie konferencji pani Jolanta Więsyk - członek Komitetu N-T Doskonalenia Kadr oraz Irena Gudowska - sekretarz Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT zaprezentowały rynek usług ekosystemowych na przykładzie branży ogrodniczej.

Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych, przedstawiciele władz oświatowych, członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT oraz przedstawiciele współorganizatorów i partnerów.

Partnerami VII Konferencji z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” byli: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Polska Izba Motoryzacji (PIM).

dodano: Poniedziałek, 28/10/2019 13:52 przez: Janusz Kowalski
ostatnia aktualizacja: Poniedziałek, 28/10/2019 14:00


Galeria