Działalność statutowa

dodano: Sobota, 02/05/2015 14:11


.

Działalność Federacji i zrzeszonych w niej SNT to między innymi

NADAWANIE:

 • stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom (na mocy Ustawy)
 • uprawnień tłumaczy tekstów technicznych
 • uprawnień rzeczoznawców technicznych
 • współudział w nadawaniu tytułu EUR ING - Inżyniera Europejskiego z federacją FEANI

ORGANIZOWANIE:
 • imprez naukowo - technicznych jak kongresy, konferencje, sympozja, narady, seminaria, wystawy, pokazy, "dni techniki", itp.
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Konkursu Młodych Mistrzów Techniki
 • wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów "MISTRZ TECHNIKI NOT"
   
PROWADZENIE:
 • szkoleń i doskonalenia kadr technicznych i menedżerskich w tym z udziałem partnerów z zagranicy
 • praktyk i staży zawodowych dla młodej kadry za granicą

USŁUGI W ZAKRESIE:
 • ekspertyz i opinii technicznych, pomiarów i badań laboratoryjnych
 • prac projektowych, doradztwa technicznego
 • instalacji, rozruchu, obsługi i serwisu urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi
 • realizacji prac wdrożeniowych

OPINIOWANIE:
 • projektów aktów prawnych, dotyczących róźnych dziedzin gospodarki

WSPÓŁPRACA
 • z wieloma instytucjami, zakładami pracy i organizacjami krajowymi
 • z zagranicznymi organizacjami społeczno - inżynierskimi i innymi

dodano: Sobota, 02/05/2015 14:11 przez: Daniel Świerżewski
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 22/12/2016 09:29