Informacje o NOT

dodano: Piątek, 05/06/2015 10:18


Misja Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:

Naczelna Organizacja Technicznajako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej to:

organizacja o 180-letniej tradycji (od 1835 r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tys. osób członkostwo w 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich współuczestniczy w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego oraz podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 48 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju wspieranie innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący Program Projektów Celowych i biorący udział w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” poprzez Centrum Innowacji NOT prowadzący projekt edukacyjny pt. "Innowacyjna Technika - programy zajęć technicznych dla gimnazjów".

dodano: Piątek, 05/06/2015 10:18 przez: Daniel Świerżewski
ostatnia aktualizacja: Piątek, 05/06/2015 10:19