Forum Komunikacji Liderów

dodano: Czwartek, 08/08/2013 13:01


24 – 27 października 2013 r. odbędzie się Forum Komunikacji Liderów, którego organizatorem jest Oddział Wrocławski SEP wraz z Akademickim Kołem SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Celem Forum jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodych Polaków, promowanie własnej aktywności i inicjatywy oraz wzmacnianie podmiotowości indywidualnej oraz zbiorowej. Uczestnikami wydarzenia będą najaktywniejsi studenci i doktoranci Politechniki Wrocławskiej, laureaci konkursu „Studencki Nobel”, delegaci Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, członkowie studenckich organizacji oraz ruchu stowarzyszeniowego.

Przyjmując patronat nad Forum prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny skierowała do jego uczestników i organizatorów list, w którym napisała m.in.: „wszelkie działania kreujące aktywne postawy oraz przedsiębiorczość młodych ludzi są mi osobiście i naszej Federacji SNT bardzo bliskie. Zależy nam na wzmacnianiu pozycji inżynierów. Od wiedzy i umiejętności twórców techniki zależy przyszłość Polski i świata i dlatego tak ważne jest ich dobre przygotowanie zawodowe”

dodano: Czwartek, 08/08/2013 13:01 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Środa, 10/06/2015 13:02