65 LAT NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

dodano: Czwartek, 14/01/2010 14:40


12 grudnia 1945 r. - 12 grudnia 2010 r. Jubileusz 65-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej

W niedzielę, 12 grudnia, w Warszawskim Domu Technika uroczyście obchodzono 65-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej. NOT powołano w Warszawie 12 grudnia 1945 r. jako zrzeszenie stowarzyszeń dostępne dla wszystkich osób ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym.

W rocznicowej uroczystości wzięli udział luminarze świata nauki, techniki i biznesu. Wśród nich m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prof. Ryszard Pregiel, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB Danuta Koradecka, Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bujak oraz wielu innych znakomitych gości, w tym inżynierowie - laureaci honorowych tytułów "Złoty Inżynier"; innowatorzy, wynalazcy, twórcy techniki i racjonalizatorzy; właściciele firm, szefowie i menedżerowie świata gospodarczego; naukowcy uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych oraz działacze ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, członkowie najwyższych władz Federacji: Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi i sekretarze 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych tworzących FSNT-NOT, w tym stowarzyszeń polonijnych, przewodniczący Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawiciele spółek i agend NOT.

Po powitaniu zebranych, krótką historię polskiego ruchu stowarzyszeniowego, z elementami działania w przyszłości przedstawiła gospodyni wieczoru, Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, szczególnie odnosząc się do świętującej jubileusz Naczelnej Organizacji Technicznej.

Działalność NOT w latach 1945–90 koncentrowała się na udziale techników i inżynierów w odbudowie kraju po zniszczeniach wojennych; a następnie rozbudowie gospodarki narodowej; na kształceniu i szkoleniu inżynierów – z inicjatywy NOT powstało w Polsce kilka wyższych uczelni technicznych (wyższych szkół inżynierskich – WSI). NOT reprezentowała różne gałęzie techniki i branże gospodarcze oraz interesy ogółu inżynierów i techników. Członkami NOT były wszystkie polskie stowarzyszenia inżynierów i techników.

Po przemianach ustrojowych lat 90 XX wieku, NOT przekształciła się w Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Działalność Federacji została nakierowana na wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki. Jednym z głównych zadań stało się również dbanie o prestiż zawodu inżyniera i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Federacja stała się także reprezentantem interesów środowisk technicznych wobec władz.

Po prezentacji rysu historycznego, wybitnych przedstawicieli, dokonań oraz zadań jakie stawia sobie i realizuje współcześnie FSNT-NOT, przedstawiona została krótka filmowa relacja z jednego z najważniejszych dla środowiska technicznego wydarzeń mijającego roku 2010 – Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. FSNT-NOT, jako wieloletni organizator sympozjów „Polacy razem”, wraz z Politechniką Warszawską i Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej była we wrześniu br. współorganizatorem tego Zjazdu.

Następnie głos zabrali goście, przekazując życzenia dalszych sukcesów społeczności inżynierów i techników w ich pracy i działalności na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, gdyż – co podkreślano w wystąpieniach – nauka i technika służy całej ogólnoludzkiej społeczności, nie zważając na jakiekolwiek granice i podziały.

Jako pierwszy wystąpił Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Nawiązał w swym wystąpieniu do swojego pierwszego sukcesu, jakim był tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, której NOT jest organizatorem. Przedstawił także kilka aktualnych i istotnych informacji dotyczących wpływu techniki na działania gospodarcze.

Następnie życzenia przekazała Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, która podkreśliła i zaapelowała o dalsze wspieranie przez FSNT-NOT innowacyjności i kreatywności. Zastępca Sekretarza Generalnego KIG Jerzy Bujak przekazał życzenia wraz z okolicznościowym pucharem. Życzenia przekazała także Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB Danuta Koradecka.

Odczytane także zostały listy gratulacyjne przesłane z okazji Jubileuszu przez wiele osób i instytucji współpracujących od lat z NOT, m.in. Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszka Rafalskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Bogusława Smólskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierza Kurnika, Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. prof. Zygmunta Mierczyka, Prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego Michała Szubskiego, Przewodniczącego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Zygmunta Mierzejewskiego i wielu innych stowarzyszeń i instytucji naukowo-badawczych, technicznych, zarówno polskich jak i zagranicznych oraz firm.

W uroczystej atmosferze podpisano porozumienie o współpracy między FSNT-NOT a Związkiem Naukowych i Inżynierskich Stowarzyszeń Ukrainy. W imieniu strony ukraińskiej podpisał je Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Wiktor Kriwulko, a ze strony FSNT-NOT Sekretarz Generalny Jerzy Gumiński.

Miłym akcentem części oficjalnej było wręczenie – przyznanej na wniosek Prezes FSNT-NOT - diamentowej honorowej odznaki NOT wieloletniemu Sekretarzowi Generalnemu FSNT-NOT Kazimierzowi Wawrzyniakowi.

Po części oficjalnej, z uwagi na trwający rok Fryderyka Chopina, naszego wielkiego kompozytora, wysłuchano recitalu muzycznego „Chopin: Powroty” w wykonaniu Joanny Kondrat – solistki reprezentującej Polskę na międzynarodowych festiwalach muzycznych oraz akompaniującego solistce pianisty Macieja Tubisa.

Po koncercie wszystkich czekała niespodzianka ! Na salę wjechał tort jubileuszowy przygotowany w formie wielkiego koła zębatego w biało-niebieskich kolorach – symbolu stowarzyszenia ! Do tortu wzniesiono jubileuszowy toast. Następnie rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie, na którym nie było końca wspomnieniom. Nie zabrakło też zażartych dyskusji na temat przyszłości ruchu stowarzyszeniowego.

dodano: Czwartek, 14/01/2010 14:40 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 11/06/2015 14:45


Galeria