Foresight Technologiczny Przemysłu FORTECH 2030

dodano: Środa, 08/12/2010 14:45


6 grudnia br. odbyła się w Warszawie ogólnopolska inauguracja projektu Foresight Technologiczny Przemysłu „FORTECH 2030”.

Celem projektu Foresight jest identyfikacja kluczowych technologii dla rozwoju polskiej gospodarki w perspektywie do 2030 roku, ze szczególnym naciskiem na technologie przenikające wiele sektorów przemysłowych, nazywane w projekcie polami badawczymi.

Projekt, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, będzie realizowany przez konsorcjum w składzie: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – Lider Projektu, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Główny Instytut Górnictwa.

Inauguracja projektu była zaproszeniem szerokiej reprezentacji uczestników życia społecznego, w szczególności przemysłowego i naukowego, do debaty na temat wizji rozwoju przemysłu w naszym kraju i wyłonienia narodowych specjalności.

Spotkanie prowadził kierownik projektu Foresight Technologiczny Przemysłu Jacek Kuciński. W dyskusji wystąpili m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber. W imieniu Federacji SNT-NOT wystąpił w dyskusji dyrektor Centrum Innowacji NOT Włodzimierz Hausner.

Więcej o projekcie, jego idei, strukturze oraz zadaniach na stronie:

www.fortech2030.pl

dodano: Środa, 08/12/2010 14:45 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 11/06/2015 14:46