Brussels INNOVA 2010

dodano: Poniedziałek, 29/11/2010 16:29


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów informuje: "Brussels INNOVA 2010"

W dniach 18-20 listopada odbyły się na terenach wystawienniczych Heysel Expo w Brukseli 59 Międzynarodowe Wielobranżowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2010. Według danych organizatorów Targów w tegorocznej edycji wzięli udział przedstawiciele 30 krajów, którzy zaprezentowali ok. 500 rozwiązań.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów po raz 21 zaprezentowało 54 rozwiązania polskich naukowców i wynalazców. Po raz pierwszy na Targach w konkursie pokazano rozwiązanie laureatów III edycji Konkursu Młody Innowator, zatytułowane "Inteligentny układ sortujący", którego autorami są Damian Łazurkiewicz i Piotr Jędrzejowski z Technikum Mechatronicznego w Bartoszycach, praca wykonana pod kierunkiem mgr inż. Zbigniewa Murawskiego.
W ramach konkursu wynalazki były oceniane przez ponad osiemdziesięcioosobowy zespół ekspertów z Belgii i krajów uczestniczących w targach. Prezentowane osiągnięcia naukowo-techniczne były oceniane w 19 kategoriach branżowych. Przy ocenie prezentowanych rozwiązań, jury brało pod uwagę poziom nowatorstwa i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrożenia i sprzedaży, potwierdzenia skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań oraz sposób prezentacji i efektywność promocyjno - marketingową. Prezentowane polskie wynalazki w najwyższym stopniu spełniają te kryteria.

Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uczestniczy w targach Brussels INNOVA od 1990 roku, kiedy to po raz pierwszy wzięło w nich udział, prezentując jedno rozwiązanie. Udział w targach polskich wynalazków sfery nauki dofinansowany jest od 1994 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jak co roku również i podczas tegorocznych targów w Urzędzie Saint Josse w Brukseli odbyła się uroczystość dekoracji szczególnie zasłużonych wynalazców Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości (Krzyż Kawalerski, Oficerski, Wielki Oficerski, Komandorski), nadawanymi przez Komisję Odznaczeń Belgii. Odznaczenie to jest nadawane wybitnym wynalazcom oraz osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju wynalazczości. Od szeregu lat otrzymują je także obywatele i instytucje z innych krajów, a okazją do dekoracji są właśnie targi „BRUSSELS INNOVA". Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości otrzymał Stefan Góralczyk, a Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości Tadeusz Pawłowski. Odznaczenia wręczył Burmistrz Jean Demandez w asyście Prezesa Targów pana Florent Godin. Ponadto obaj wiceprezesi Zarządu Głównego FSNT-NOT zostali nagrodzeni medalami Innova Award za prezentowane wynalazki. Przyznając odznaczenia, Kapituła Orderów brała pod uwagę wieloletnią aktywność w dziedzinie wynalazczości oraz osiągnięcia potwierdzone wysokimi nagrodami i medalami przyznanymi na najważniejszych europejskich salonach wynalazczości.
Wręczenie nagród specjalnych targów „BRUSSELS INNOVA 2010 oraz oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „BRUSSELS EUREKA” odbyło się z udziałem przedstawiciela Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Belgii.

dodano: Poniedziałek, 29/11/2010 16:29 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Czwartek, 11/06/2015 16:56