SITK - LIII Techniczne Dni Drogowe

dodano: Środa, 17/11/2010 12:11


3 – 5 listopada br. odbyły się w Ossie koło Rawy Mazowieckiej LIII Techniczne Dni Drogowe, których głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W Konferencji uczestniczyło 345 osób oraz 26 wystawców. Podczas pięciu sesji wygłoszono 14 referatów, przedstawiono 5 prezentacji oraz zaprezentowały się 3 firmy.


Program Konferencji przedstawiał się następująco:

Sesja I. Drogownictwo w latach 2010 - 2013:
 • Informacja z realizacji Rządowego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych – Marcin Nowacki,
 • Partnerstwo Publiczno–Prywatne w realizacji projektów autostradowych i drogowych w Polsce i na świecie – Paweł Szaciłło,
 • Blaski i cienie Zaprojektuj i Zbuduj – Bożena Strzałkowska,
 • Prezentacja Firmy Schmitd Polska Sp. z o.o.
 • Odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych – Arkadiusz Woźniak,
 • Informacja o generalnym pomiarze ruchu drogowego w 2010 r. - Krzysztof Opoczyński,
 • Błędy projektowe w realizacji projektów drogowych na drogach wojewódzkich – Dariusz Wróbel,


Sesja II. Problematyka mostowa:
 • Typowe konstrukcje mostowe w drogownictwie – Janusz Rymsza,
 • Mosty pływające na przykładzie Mostu Jagiełły – Barbara Rymsza,
 • Nowoczesne rozwiązania w mostownictwie w świetle prac Komitetu Technicznego do spraw mostów Światowej Organizacji Drogowej (AIPCR)
 • w latach 1992 – 2007 – Włodzimierz Walerych,
 • Prezentacja Firmy ABM Mosty Sp. z o.o.,
 • Pomiary kontrolne obiektów mostowych – Tomasz Wojciechowski,
 • Utrzymanie obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich województwa świętokrzyskiego – Bolesław Balcerek.


Sesja III. Ochrona i obciążenia środowiska dróg publicznych:
 • Obciążenia środowiska dróg oraz systemy pomiarowe w budownictwie drogowym – Marek Pałys,
 • Roboty ziemne oraz rekultywacje w drogownictwie – Marian Głażewski,
 • Prezentacja Stowarzyszenia Producentów Elementów Betonowych Kanalizacji,
 • Ochrona środowiska w projektowaniu dróg – Tadeusz Suwara,
 • Ochrona środowiska w inwestycjach drogowych – Joanna Sztyber,


Sesja IV. Aktualne problemy utrzymania dróg publicznych:

 • Skutki powodzi na drogach krajowych – Norbert Wyrwich,
 • Skutki powodzi na drogach wojewódzkich – Grzegorz Stech,
 • Problemy w zimowym utrzymaniu dróg krajowych w sezonie 2009/2010 – Jerzy Kozicki,


Sesja V. Zmiany w ustawodawstwie drogowym.

 • Zmiany w przepisach w zakresie drogownictwa – Agnieszka Krupa,
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – Dariusz Koba.

Mimo niesprzyjającej warunków pogodowych na terenie Ośrodka
odbył się pokaz urządzenia do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych
wykonany przez Firmę Schmitd Polska Sp. z o.o.

W Konferencji wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień oraz goście zaproszeni przez SITK i Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad:
- Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Leszek Rafalski,
- Dyrektor Wydziału Infrastruktury UW w Łodzi Jan Michajłowski,
- Pełnomocnik Wojewody ds. systemów transportowych Andrzej Cymerman,
- Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosław Szydłowski,
- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer,
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perka,
- Starosta Rawski Józef Matysiak,
- Prezes Ogólnopolskiej Izby Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz.
- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentował Zbigniew
Paliński, Dyrektor Oddziału Łódzkiego GDDKiA.

Komisja Wnioskowa obradująca pod przewodnictwem Barbary Rymsza przedstawiła w Sesji Zamykającej wnioski, które zostały zaakceptowane przez uczestników i zostaną przekazane właściwym instytucjom do rozważenia.

dodano: Środa, 17/11/2010 12:11 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 12:13


Galeria