XXIV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

dodano: Poniedziałek, 22/03/2010 12:49


8 czerwca 2010 roku, podczas VII Forum Inżynierskiego w Poznaniu, uroczyście zainaugurowano XXIV Kongres Techników Polskich (KTP), którego sesja finalna odbędzie się 24-25 maja 2011 r. w Łodzi.

Strona Kongresu - http://24ktp.pl
Kongres nawiązuje do tradycji ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego Zjazdu Techników Polskich, który odbył się w Krakowie w 1882 r. Ostatni przedwojenny Polski Kongres Techników Polskich odbył się w 1938 r. pod honorowym patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przy udziale wszystkich ministerstw, a jego organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników.

Misją Naczelnej Organizacji Technicznej jest reprezentowanie społeczności technicznej, integrowanie polskich techników i inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. XXIV KTP będzie realizował tę misję integrując twórcze środowiska techniczne i biznesowe. Kongres określi również kierunki rozwoju nauki, techniki i gospodarki w celu zdynamizowania przemian. Jednym z ważniejszych celów KTP jest bowiem wypracowanie nowej strategii innowacyjności, strategii energetycznej oraz strategii transportowej dla Polski. Dlatego determinantami Kongresu będą przede wszystkim następujące zagadnienia:
1.Innowacyjność polskiej gospodarki,
2.Bezpieczeństwo energetyczne Polski,
3.Transport warunkiem dynamicznego rozwoju.

Do współorganizacji XXIV Kongresu zostały zaproszone reprezentacje różnych środowisk technicznych: Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Akademia Inżynierska w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Przewodniczącym Rady Programowej XXIV KTP jest prof. Marek Bartosik
tel. 42-631-26-62, 42-636-43-59, e-mail: bartosik@p.lodz.pl.

Przewodniczącym Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Forum Innowacji jest
prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, e-mail: witold.wisniowski@ilot.edu.pl.

Przewodniczącym Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Forum Energetycznego jest
mgr inż. Andrzej Boroń, tel. 42-675-42-26, e-mail: aboron@dalkia.lodz.pl

Przewodniczącym Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Forum Transportowego jest
prof. dr. hab. inż. Jerzy Kisilowski, e-mail: rektorat@wste.pl

Zapraszamy do udziału w dyskusjach kongresowych przedstawicieli środowisk naukowych, przemysłowych oraz twórców techniki. Powodzenie XXIV Kongresu Techników Polskich jest wspólną sprawą inżynierów i techników. Wspólną sprawą środowisk technicznych. Sprawą wszystkich członków stowarzyszeń naukowo-technicznych. Naszą sprawą.

dodano: Poniedziałek, 22/03/2010 12:49 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 12:49