XVII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku

dodano: Piątek, 12/03/2010 13:36


XVII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku

Z udziałem podsekretarza stanu Witolda Jurka, reprezentującego Honorowego Patrona - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Urzędu Patentowego RP Alicji Adamczak oraz Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny i Sekretarza Generalnego FSNT-NOT Jerzego Gumińskiego, odbyło się 8 marca w stołecznym Muzeum Techniki uroczyste otwarcie XVII Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2009 roku. Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Muzeum Techniki Jerzy Jasiuk, natomiast organizatorami Giełdy są członek Federacji SNT-NOT - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz firma Eurobusiness-Haller z Katowic, którzy zajmują się także promocją polskich osiągnięć na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.
Łącznie, w czasie trwającej w dniach od 8 do 14 marca Giełdy, zaprezentowano 68 nowatorskich rozwiązań z dziedzin takich jak: medycyna, ekologia, chemia, budownictwa, energetyka, metalurgia, hutnictwo i bezpieczeństwo. Podczas uroczystości autorzy nowatorskich rozwiązań otrzymali honorowe wyróżnienia i dyplomy oraz odznaczenia przyznane przez rząd Królestwa Belgii.
Polskie wynalazki prezentowane na światowych targach wynalazczości zgłaszane są do oceny dokonywanej przez międzynarodowe jury w ramach konkursów ogłaszanych przez organizatorów targów. W ocenie prezentowanych rozwiązań jurorzy biorą pod uwagę poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań oraz sposób prezentacji i efektywność promocyjno-marketingową.

dodano: Piątek, 12/03/2010 13:36 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 13:36