Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT 24/25 stycznia 2010

dodano: Czwartek, 28/01/2010 14:36


24 i 25 stycznia odbyło się pierwsze w 2010 roku posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Posiedzenie rozpoczęło się uroczyście w niedzielę, rozszerzone o udział prezesów stowarzyszeń naukowo technicznych tworzących Federację SNT-NOT, przewodniczących Rad Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT, szefów komisji i komitetów naukowo technicznych oraz zasłużonych działaczy ruchu stowarzyszeniowego. W ciepłej atmosferze spotkania noworocznego, po złożeniu przez Prezesa Zarządu Głównego Federacji SNT-NOT na ręce wszystkich obecnych, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom Stowarzyszeń – inżynierom i technikom życzeń pomyślności osobistej, zdrowia i sukcesów zawodowych, wysłuchano prezentacji wprowadzających do obrad.


Najpierw podpisana została umowa o współpracy Naczelnej Organizacji Technicznej ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników. Ma ona wzajemnie wspierać realizację celów statutowych obu organizacji, w tym m.in:

  •     ochronę prawną pozycji zawodowej i socjalnej pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych,
  •     zwiększanie oddziaływania na rzecz rozwoju przemysłu i myśli naukowo-technicznej,
  •     propagowanie technologii przyjaznych dla środowiska,
  •     wzajemną promocję działalności organizacji.

Ze strony Związku Zawodowego Inżynierów i Techników umowę podpisał jego Przewodniczący, pan Zygmunt Mierzejewski, ze strony NOT pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.


Pierwszym prelegentem podczas niedzielnego spotkania był gość Rady Krajowej, pan prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, zajmujący się prawem o stowarzyszeniach i fundacjach. Przedstawił uwarunkowania i możliwą drogę legislacyjną dla przyjęcia przez władze ustawodawcze kraju Ustawy o NOT i stowarzyszeniach naukowo-technicznych.

Następnie wystąpił był pan prof. Marek Bartosik, wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, członek SEP. Jego prezentacja dotyczyła „Nowych strategii rozwojowych w rzeczywistości Polski”. Była to zarazem propozycja kierunków prac XXIV Kongresu Techników Polskich, który zdaniem Autora powinien zostać rozłożony na dwa lata i przebiec w dwóch obszarach: „I” jak „Innowacyjność polskiej gospodarki” oraz „E” jak „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Kolejny prelegent, kolega Włodzimierz Hausner, dyrektor Centrum Innowacji NOT, przedstawił dwie prezentacje: 1. „Kredyt technologiczny – Nowe działanie FSNT–NOT” oraz 2. „Akcelerator Innowacji NOT” jako propozycję aktywnego, a przede wszystkim finansowego wspierania rozwiązań innowacyjnych w życiu gospodarczym.


Część oficjalną spotkania zakończył koncert Big Bandu Riff grającego standardy jazzowe.

Drugi dzień posiedzenia w poniedziałek 25 bm., miał już roboczy charakter i wypełniały go ważne treści merytoryczne. W agendzie posiedzenia znajdowała się sprawa budżetu Federacji SNT-NOT na 2010 rok; kwestia zorganizowania XXIV Kongresu Techników Polskich oraz reaktywowanie konkursu „Mistrz Techniki”.

Mimo wcześniejszej zapowiedzi nie doszło do skutku spotkanie z panem ministrem Michałem Boni, który miał przedstawić aktualne kierunki prac rządu interesujące środowiska inżynieryjne. Pan Minister przysłał list, w którym usprawiedliwił swoją nieobecność, deklarując wolę takiego spotkania w przyszłości.

W toku posiedzenia Rada Krajowa FSNT-NOT rozważyła szereg kwestii zapowiedzianych w programie posiedzenia i po długich dyskusjach podjęła decyzje m.in. w następujących sprawach:

  •     przyjęła informację o pracach Zarządu Głównego,
  •     podjęła uchwałę o przyjęciu budżetu Federacji na rok 2010.
  •     podjęła uchwałę w sprawie organizacji XXIV Kongresu Techników Polskich,
  •     wznowiła ogólnopolski konkurs „Mistrz Techniki FSNT-NOT”,
  •     powołała Fundację NOT Centrum Innowacji,
  •     przyjęła Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” w poczet członków nadzwyczajnych Federacji.

Podjęto również kilka rekomendowanych przez Zarząd Główny decyzji w sprawach szczegółowych. Ich treść znajdzie się w protokole posiedzenia.


Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji o Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich. Temat staje się coraz bardziej ważki. Zaapelowano o aktywne włączenie się wszystkich Stowarzyszeń oraz środowisk inżynierów i techników do nadania tej inicjatywie jak najwyższej rangi.

Rada Krajowa Federacji dobrze przyjęła wystąpienie pana Adama Szymańskiego, przedstawiciela Komisji Młodych NOT, który rekomendował władzom krajowym Federacji portal internetowy jako nowoczesną, interaktywną płaszczyznę nie tylko porozumiewania się wewnątrz i zewnątrz ruchu stowarzyszeniowego, ale także jako platformę roboczą do osiągania celów Federacji.

dodano: Czwartek, 28/01/2010 14:36 przez: Katarzyna Słomka
ostatnia aktualizacja: Piątek, 12/06/2015 14:37


Galeria